Skip to content
Sök

Konsumentvägledning, ekonomi och försörjningsstöd

Om du hamnat i ekonomiska svårigheter kan vi hjälpa dig att se över din ekonomi samt lägga upp en budget.

  • När du ska hyra en lägenhet är det några saker som är viktiga att tänka på. Bland det viktigaste är att du går igenom hyreskontrak ...

  • Ibland kan man komma efter med räkningar. Det kan gälla hyran, telefonen eller banklånet. Har du hamnat i den situationen? Det är ...

  • Konsumentvägledningen i Kalix upphörde den 1 maj 2017. Frågor gällande konsumentvägledning hänvisas till konsumentverkets oberoend ...

  • När inkomsterna inte räcker till för de utgifter du och din familj har eller när någon oförutsedd händelse gör att ekonomin omkull ...