Skip to content
Sök

Fritid och sysselsättning

Äldre kvinna med vänner.
Äldre kvinna med vänner.

Insatser för att hjälpa personer som behöver stöd och hjälp i vardagen att bryta sin isolering, träffa andra människor och ägna sig åt fritidsaktiviteter.

Kontaktperson

Personer som behöver stöd och hjälp för att bryta sin isolering kan få en kontaktperson enligt socialtjänstlagen (SoL) eller enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Ledsagning

Ledsagning är till för att underlätta deltagande i vardags-, fritids- och kulturaktiviteter. Exempelvis att träffa vänner, läkarbesök, deltaga i kultur- och föreningsliv, utöva sportaktiviteter och annat som den enskilde önskar.

Dagverksamhet och daglig verksamhet

Kommunen bedriver dagverksamhet för äldre personer. Personer med gynnande beslut om detta deltar i små grupper tillsammans med andra och har aktiviteter utifrån sitt hjälpbehov.

Kommunen bedriver även dag-/daglig verksamhet för personer med funktionsvariationer i form av arbetsträning, social träning och fritidsstöd. Syftet är att ge en så bra livssituation som möjligt, meningsfull sysselsättning samt en trivsam träffpunkt.

Hur ansöker jag?

En ansökan eller begäran kan göras av den personen det gäller, legal ställföreträdare eller annan person med fullmakt. En anmälan kan göras av den som uppmärksammat att en person behöver hjälp. Ansökan, begäran och anmälan görs till biståndshandläggare.

Om du vill ha kontakt med biståndshandläggare bör du kontakta denne under telefontiden. Samtal till biståndshandläggarna går via kommunens växel. Telefon: 0923–650 00. Telefontid: måndag, onsdag till fredag 08.30–09.30.

Begäran om insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)