Äldre kvinna med vänner.
Äldre kvinna med vänner.

Insatser för att hjälpa personer som behöver stöd och hjälp i vardagen att bryta sin isolering, träffa andra människor och ägna sig åt fritidsaktiviteter.

Kontaktperson

Personer som behöver stöd och hjälp för att bryta sin isolering kan få en kontaktperson enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS).

Ledsagning

Ledsagning är till för att underlätta deltagande i vardags-, fritids- och kulturaktiviteter. Exempelvis att träffa vänner, läkarbesök, deltaga i kultur- och föreningsliv, utöva sportaktiviteter och annat som den enskilde önskar.

Träffpunkter

Träffpunkter/matlag finns på en del områden. Den som behöver hjälp med mathållning kan istället få komma dit någon timme per dag. Tanken är att flera som behöver hjälp med mathållning ska träffas och tillsammans planera och  laga sin mat allt utifrån sin förmåga komma, för att på så sätt även få en social samvaro. Till stöd för gruppen finns personal från hemtjänsten.