Skip to content
Sök

Våld och hot

Våld i nära relationer drabbar oftast kvinnor. I Sverige utsätts cirka 75 000 kvinnor för partnervåld varje år. Det är cirka 16 kvinnor och 3 män som dödas varje år av sin partner.

Våld förekommer på ett flertal olika sätt vilket Kalix kommun arbetar aktivt mot. Socialtjänsten erbjuder stöd och hjälp för den som önskar och känner sig utsatt eller utsätter andra. Den vanligaste formen av våld som socialtjänsten erbjuder hjälp mot är våld i nära relation. Våld i nära relationer förekommer i alla samhällsklasser samt i heterosexuella såväl som homo- och bisexuella relationer. Det finns även andra former av våld som Socialtjänsten jobbar med. Förutom stödinsatser kring våld i nära relation kan stöd och hjälp även ges mot hedersrelaterat våld, prostitution och människohandel.

Det finns hjälp att få, du är inte ensam!

Socialtjänsten i Kalix har ett team som är särskilt specialiserat på våld. Härifrån kan du få professionell hjälp i olika former. Teamet har särskild kompetens för att aktivt arbeta med personer som är utsatt för våld och behöver hjälp. Kontakten med socialtjänsten som vuxen är frivillig och ligger under sekretess. Ansöker du om stöd och hjälp inleds en utredning och hjälpinsatser kan påbörjas. Här är exempel på stöd och hjälp som kan ges:

  • Information kring vad det innebär att vara våldsutsatt
  • Rådgivning
  • Motivering
  • Enskilda stödsamtal
  • Behjälplig vid kontakt med andra myndigheter
  • Viss praktisk hjälp kan ges
  • Skyddsbedömningar
  • Farlighetsbedömningar
  • Hjälp med boende i särskilda fall

Olika former av våld

Våld förekommer i många olika former, här beskriver vi de vanligast förekommande.

Fysiskt våld

Handlar exempelvis om att slå, knuffa, bryta, sparka, bränna, skära, klämma, nypa, lugga, hålla fast och förhindra.

Psykiskt våld

Handlar exempelvis om kontroll, svartsjuka, anklagelser, kränkningar, hot, att skrämma, att förlöjliga, att ignorera, att förhindra sömn, att sprida falska rykten, att göra falska anmälningar.

Ekonomiskt våld

Handlar exempelvis om makt över pengar, att inte få bestämma över sina egna pengar, förhindra och försvåra jobb eller studier, att ta lån och skapa skulder i den våldsutsattas namn.

Sexuellt våld

Handlar exempelvis om att känna sig tvingad att utföra sexuella handlingar utan någon egen lust, att inte våga neka och att utföra sexuella handlingar som inte känns ok.

Materiellt våld

Kan exempelvis handla om förstörelse av privata ägodelar, ofta i samband med svartsjuka. Det kan vara fotografier, kläder, brev och betydelsefulla minnessaker. Saker som ger möjlighet till kontakter med andra skadas eller förhindras ofta, exempelvis telefon, bilnycklar.

Socialt våld

Handlar exempelvis om att förhindra social samvaro, vänskap och relationer med andra människor. Begränsa yttre kontakter och att medvetet skapa situationer för att isolera. Social kontroll. Låsa in, förhindra och försvåra.

Digitalt våld

Handlar exempelvis om hotfulla och kränkande sms, bilder/filmer eller kontroll hur någon förflyttar sig via gps.

Försummelse

Handlar exempelvis om att inte låta någon annan får sina behov tillgodosedda, att avsiktligt låta en annan person få negativa upplevelser. Till exempel genom att ställa in duschen på kallt/hett vatten, inte ge medicin, inte hjälpa till/från toaletten, undanhålla mat/vatten.

Latent våld

Är den rädsla och känsla som oftast finns och den anpassning som görs för att undvika våld. Det kan exempelvis vara förövarens kroppsspråk eller bara en speciell situation som skapar rädsla och upplevs som hot fast något direkt våld ej har förekommit.

Kontakt

Den som har varit utsatt av våld under en längre tid har vanligtvis svårt att lämna våldsutövaren. Alla som vill ha hjälp är välkomna att kontakta socialtjänsten så att hjälpinsatser kan påbörjas. Du kan även ringa Socialtjänsten om det finns oro för någon annan person som är utsatt för våld och göra en orosanmälan.

Den som vill ansöka om stöd och hjälp eller göra en orosanmälan utifrån våld är välkommen att ringa till socialtjänsten.

Mottagning gällande våld

Våra socialsekreterare arbetar med rådgivning, ansökningar och orosanmälningar för personer utsatta för våld.
Telefontid: Måndag, onsdag, fredag 08.30–12.00. Tisdag, torsdag 13.00–16.00.
Telefon: 076-115 36 23.
OBS! Mottagningstelefonen stänger under veckorna 27-33. Under denna period når du IFO via Kalix kommuns växel,
0923-650 00. Telefontid måndag–fredag, klockan 08.00–11.30. 

Kalix kommuns riktlinjer

Politiskt antagna riktlinjer gällande handläggning av våldsärenden i Kalix kommun. Pdf-dokument, öppnas som ny sida.

Övriga kontakter som kan ge information och hjälp

Kvinnojouren Kalix nås på 0923 – 132 71, vardagar klockan 08.00–16.00, och på jourtelefon 076 – 807 67 30, alla dagar klockan 17.00–22.00.
Kvinnojouren kan också kontaktas via e-post kalix@roks.se.
• Kvinnofridslinjen 020-50 50 50.
Nationellt centrum för kvinnofrid
Samverkan mot våld
Arbete mot hedersförtryck
RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter)
• Brottsofferjouren - Ring 116 006 eller besök hemsidan.
Unizonjourer.se samlar olika stödverksamheter
Talita.se hjälper dig som vill ta dig ut ur prostitution, pornografi och människohandel

Vid akuta situationer ringer du ALLTID till Polisen, telefon 112!