Sök

Individ- och familjeomsorg

Här hittar du kontaktuppgifter till de olika områdena inom Individ- och familjeomsorgen samt till de ansvariga cheferna för respektive område.

Kontaktuppgifter

Postadress

Nygatan 4
952 81 KALIX

Besöksadress

Centrumvägen 54
952 31 KALIX

Reception

Individ- och familjeomsorgens reception har öppet Klockan 10.00–15.00, lunchstängt från 12.00–13.00. Du når receptionen på 0923-654 08.

Om ditt ärende gäller orosanmälan - misstanke om barn som far illa, kan du göra din anmälan via e-tjänsten "Orosanmälan".

Bild av Hanna Henriksson

Hanna Henriksson

Områdeschef - IFO

Områdeschef för Individ- och familjeomsorgen.  

Telefon: 0923-654 00
Bild av Anita Larsson

Anita Larsson

Enhetschef

Enhetschef för handläggare försörjningsstöd, nyanlända, missbruk och beroende, arbetsmarknadsinsatser och kommunens Case managers.  

Telefon: 0923-656 54
Mobil: 070-287 37 68
Bild av Idha Söderlund

Idha Söderlund

Enhetschef

Enhetschef för handläggare barn och unga, familjehem, ensamkommande flyktingbarn och våldsfrågor.  

Telefon: 0923-656 58
Mobil: 076-772 49 62
Bild av Marie Blombäck

Marie Blombäck

Enhetschef

Enhetschef för handläggare familjerätt, äldre och funktionshinder samt behandlare öppenvården.  

Telefon: 0923-654 16
Mobil: 070-355 17 89
Bild av Mottagning gällande barn och ungdom

Mottagning gällande barn och ungdom

Socialsekreterare

Arbetar med rådgivning, ansökningar och anmälningar barn och unga 0–20 år. Telefontid: Måndag, onsdag, fredag 08.30–12.00, Tisdag, torsdag 13.00–16.00. Observera att anonymitet inte är möjligt för ärenden som skickas in till nedanstående e-postadress.  

Mobil: 072-246 41 44
Bild av Handläggare barn- och ungdomsgruppen

Handläggare barn- och ungdomsgruppen

Socialsekreterare

Arbetar med utredningar barn och unga 0–20 år. Telefontid: måndag, tisdag, torsdag, fredag 08.30–09.30.  

Telefon: 0923-650 00
Bild av Handläggare försörjningsstöd

Handläggare försörjningsstöd

Socialsekreterare

Arbetar med ansökningar om ekonomiskt bistånd.  

Telefon: 0923-650 00
Bild av Mottagning gällande missbruk och beroende

Mottagning gällande missbruk och beroende

Socialsekreterare

Arbetar med rådgivning, ansökningar, orosanmälningar för personer över 20 år. Telefontid: Måndag, onsdag, fredag 08.30–12.00. Tisdag, torsdag 13.00–16.00. Observera att anonymitet inte är möjligt för ärenden som skickas in till nedanstående e-post.  

Mobil: 076-772 49 56
Bild av Handläggare gällande missbruk och beroende

Handläggare gällande missbruk och beroende

Socialsekreterare

Arbetar med utredningar av personer med missbruk och beroende. Telefontid: måndag, tisdag, torsdag, fredag 08.30–09.30  

Telefon: 0923-650 00
Bild av CM-team

CM-team

Case managers

Case managers arbetar i CM-teamet som i Kalix bedrivs i samverkan mellan socialtjänst, vuxenpsykiatri och primärvård. Arbetet riktar sig till personer med samsjuklighet i missbruk och allvarlig psykisk sjukdom.  

Telefon: 0923-650 00
Bild av Mottagning gällande våld

Mottagning gällande våld

Socialsekreterare – Våldsteamet

Arbetar med rådgivning, ansökningar, orosanmälningar för personer utsatta för våld. Telefontid: Måndag, onsdag, fredag 08.30–12.00. Tisdag, torsdag 13.00–16.00.  

Telefon: 076-115 36 23
Bild av Arbetsmarknadsfrågor

Arbetsmarknadsfrågor

Arbetsmarknadsansvarig och arbetskonsulenter

Arbetar med subventionerade anställningar, ferieanställningar och kompetenshöjande verksamhet  

Telefon: 0923-650 00
Bild av Handläggare familjehem

Handläggare familjehem

Familjehemssekreterare

Arbetar med utredningar av kontaktpersoner, kontaktfamiljer och familjehem. Telefontid: måndag, tisdag, torsdag, fredag 08.30–09.30.  

Telefon: 0923-650 00
Bild av Handläggare mottagning nyanlända

Handläggare mottagning nyanlända

Socialsekreterare

Arbetar med mottagning av nyanlända  

Telefon: 0923-650 00
Bild av Handläggare familjerätt

Handläggare familjerätt

Familjerättssekreterare

Arbetar med vårdnads-, boende- och umgängesfrågor. Telefontid: Måndag, Tisdag, Torsdag, Fredag 08.30–09.30.  

Telefon: 0923-650 00
Bild av Handläggare äldre och funktionshinder

Handläggare äldre och funktionshinder

Biståndshandläggare

Arbetar med handläggning av SoL och LSS inom äldre och funktionshinderområdet samt socialpsykiatrin.  

Telefon: 0923-650 00
Bild av Öppenvården Freja

Öppenvården Freja

Behandlare

Arbetar med behandlingsarbete till barn, ungdomar och vuxna i öppna former.  

Telefon: 0923-650 00