Skip to content
Sök

Individ- och familjeomsorg

Här hittar du kontaktuppgifter till de olika områdena inom Individ- och familjeomsorgen samt till de ansvariga cheferna för respektive område.

Kontaktuppgifter

Postadress

Nygatan 4
952 81 KALIX

Besöksadress

Centrumvägen 54
952 31 KALIX

Reception

Individ- och familjeomsorgens reception har öppet Klockan 10.00–15.00, lunchstängt från 12.00–13.00. Du når receptionen på 0923-654 08.

Om ditt ärende gäller orosanmälan - misstanke om barn som far illa, kan du göra din anmälan via e-tjänsten "Orosanmälan".

Kontakta våra verksamheter

Om inget annat anges nås individ- och familjeomsorgens verksamheter enklast via Kalix kommuns växel 0923-650 00 eller e-postformuläret på denna sida.

Arbetsmarknadsfrågor

Arbetar med subventionerade anställningar, ferieanställningar och kompetenshöjande verksamhet.

Barn- och ungdom – handläggning

Barn- och ungdomsgruppen arbetar med utredningar kring barn och unga 0–20 år.
Telefontid: måndag, tisdag, torsdag, fredag 08.30–09.30.

Barn och ungdom – mottagning

Arbetar med rådgivning, ansökningar och anmälningar barn och unga 0–20 år.
Telefontid: Måndag, onsdag, fredag 08.30–12.00, Tisdag, torsdag 13.00–16.00.
OBS! Telefontid under sommarveckorna 27–33: 08.30–09.00. 
Telefon: 072-246 41 44 

CM-team

Case managers arbetar i CM-teamet som i Kalix bedrivs i samverkan mellan socialtjänst, vuxenpsykiatri och primärvård. Arbetet riktar sig till personer med samsjuklighet i missbruk och allvarlig psykisk sjukdom.

Familjehem

Våra handläggare gör utredningar av kontaktpersoner, kontaktfamiljer och familjehem.
Telefontid: måndag, tisdag, torsdag, fredag 08.30–09.30.

Familjerätt

Våra familjerättssekreterare arbetar med vårdnads-, boende- och umgängesfrågor.
Telefontid: Måndag, Tisdag, Torsdag, Fredag 08.30–09.30.

Försörjningsstöd

Våra handläggare arbetar med ansökningar om ekonomiskt bistånd.

Missbruk och beroende – Handläggning

Våra handläggare gör utredningar kring personer med missbruk och beroende.
Telefontid: måndag, tisdag, torsdag, fredag 08.30–09.30.

Missbruk och beroende – Mottagning

Arbetar med rådgivning, ansökningar, orosanmälningar för personer över 20 år.
Telefontid: Måndag, onsdag, fredag 08.30–12.00. Tisdag, torsdag 13.00–16.00.
Telefon: 0923-650 00.

Mottagning av nyanlända

Våra handläggare arbetar med mottagning av nyanlända.

Mottagning gällande våld

Arbetar med rådgivning, ansökningar, orosanmälningar för personer utsatta för våld.
Telefontid: Måndag, onsdag, fredag 08.30–12.00. Tisdag, torsdag 13.00–16.00.
Telefon: 076-115 36 23
OBS! Mottagningstelefonen stänger under veckorna 27-33. Under denna period når du IFO via Kalix kommuns växel, 0923-650 00. Telefontid måndag–fredag, klockan 08.00–11.30. 

Äldre och funktionshinder

Våra biståndshandläggare arbetar med handläggning av SoL och LSS inom äldre och funktionshinderområdet samt socialpsykiatrin.

Öppenvården Freja

Våra behandlare arbetar med behandlingsarbete till barn, ungdomar och vuxna i öppna former.