Skip to content
Sök

Matfett

Från 1 januari 2024 blir det obligatoriskt att sortera ut flytande matfett för både privatpersoner och verksamheter.

Matavfall kontra flytande fett

Flytande fett är ett matavfall och ska alltså sorteras ut. Däremot är det svårt att sätta det flytande fettet i den gröna biopåsen av praktiska skäl. Därför har lagstiftaren skiljt på matavfall och flytande fett och förtydligat att även fettet ska sorteras ut och gå till återvinning. Innan första januari var det vanligt att fettet sorterades ut men sattes i det restavfallet (gröna kärlet). 

Från 1 januari 2024 har Kalix kommun avtal med Quatra, som är ett återvinningsföretag för flytande fett. När ni har samlat ihop tillräckligt med fett kan ni lämna på ÅVC i de röda Olioboxen som står där. Eftersom matavfall är ett kommunalt avfall får ni bara lämna till kommunen. Inga andra aktörer får hämta avfallet hos er.

Vad händer med den insamlade oljan?

  • Quatra omvandlar matolja till beståndsdelar för hållbara bränslen (upp till 90% mindre koldioxid)*
  • Fettrester utgör grunden för biogas
  • Andra avfallsströmmar, till exempel plast, glas och metall tvättas och sorteras för återvinning
  • Vatten renas biologiskt

Hur gör man?

När du har använt matolja och det blir över en större mängd häller du detta i ett förslutningsbart kärl. Du kan använda en gammal matoljeflaska, en glasburk eller det du har hemma. Huvudsaken är att det är tätt. När behållaren är full tar du den till Kalix återvinningscentral och sätter den i Olioboxen.

Mindre mängder

Om du bara får mindre mängder fett som kan torkas upp med papper behöver du inte sätta det separat. Sätt istället pappret i din gröna biobag och sedan i den bruna tunnan så går det till återvinning den vägen.

*Uppgift från Quatra