Arbetsgång

Detaljplaner och översiktsplaner upprättas utifrån plan- och bygglagens regelverk (PBL). Planprocesserna beskrivs mer ingående nedan.

Läs mer om plan- och bygglagen på Boverkets sida PBL Kunskapsbanken.

        
  • Skapad: 2013-05-06
  • Senast ändrad: 2018-01-18
  • Sidansvarig: Webmaster