Skip to content
Sök

Arbetsgång

Detaljplaner och översiktsplaner upprättas utifrån plan- och bygglagens regelverk (PBL). Planprocesserna beskrivs mer ingående nedan.

Läs mer om plan- och bygglagen på Boverkets sida PBL Kunskapsbanken.