Skip to content
Sök

Buller och luftkvalitet

Massa - och pappersbruket BillerudKorsnäs i Karlsborg är branschledande inom hållbarhetsarbete, och vidtar kontinuerligt nya åtgärder för att minska bland annat buller och luftföroreningar.
Massa - och pappersbruket BillerudKorsnäs i Karlsborg är branschledande inom hållbarhetsarbete, och vidtar kontinuerligt nya åtgärder för att minska bland annat buller och luftföroreningar.

Ljud och luftkvalitet som omger oss i vår närmiljö är två faktorer som påverkar både vårt omedelbara välbefinnande och hälsa.

Dålig eller förorenad luft kan göra oss trötta, sjuka och skapa allergiska reaktioner. Luftföroreningar kan också smutsa ner eller skada egendom som är utsatt för föroreningarna.

Ljud i form av buller kan definieras som "allt oönskat ljud". Vad som uppfattas som buller varierar alltså från person till person. Vägtrafik och tåg är de vanligaste bullerkällorna. Andra vanliga källor är industrier, fläkt- och kylanläggningar, skjutbanor och motorsportbanor. På fritiden använder vi en mängd bullrande maskiner som också kan störa.