Sök

Bygglov och fastighetsfrågor

Här kan du läsa om sådant som är viktigt att veta när du planerar att bygga.

På dessa sidor finns information om alltifrån bygglov till strandskydd. Du kanske vill bygga nytt, stycka av din fastighet, förändra marknivån på din tomt eller riva ett gammalt hus? Kanske undrar du vad ett förhandsbesked innebär och vad det är för skillnad på en bygglovsansökan och en anmälan.

Idag finns en möjlighet att utan bygglov bygga en friggebod på högst 15 kvadratmeter i närheten av ett bostadshus. Den 2 juli ändras lagstiftningen så att fler åtgärder vanligtvis blir bygglovsbefriade. De flesta av dessa åtgärder behöver till skillnad från friggebodarna anmälas till kommunen. Byggnadsnämnden ska sedan ge startbesked innan man får påbörja byggandet. Innan startbesked ges ska byggnadsnämnden pröva om åtgärden följer de lagar och föreskrifter som gäller för byggande.

Ta kontakt med bygg- och miljöavdelningen, 0923-650 00 (telefonväxel), om du planerar att bygga nytt så kan de berätta om vad som gäller för din fastighet och vad du ska lämna in till Samhällsbyggnadsnämnden. När lagen träder i kraft den 2 juli kommer mer information att finnas i broschyren ”Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov”.