Skip to content
Sök

Bygglov och fastighetsfrågor

Här kan du läsa om sådant som är viktigt att veta när du planerar att bygga.

På dessa sidor finns information om alltifrån bygglov till strandskydd. Du kanske vill bygga nytt, stycka av din fastighet, förändra marknivån på din tomt eller riva ett gammalt hus? Kanske undrar du vad ett förhandsbesked innebär och vad det är för skillnad på en bygglovsansökan och en anmälan.

Ta kontakt med bygg- och miljöavdelningen, 0923-650 00 (telefonväxel), om du planerar att bygga nytt så kan de berätta om vad som gäller för din fastighet och vad du ska lämna in till Samhällsbyggnadsnämnden.

  • Här redogör vi för de regler som finns för och krav som ställs på dig som ska bygga eller riva.

  • Om man har planer på att bygga något som kräver bygglov kan man först söka förhandsbesked, blankett för ansökan finns på den här s ...

  • Tomtkartan är ett enkelt utdrag ur den så kallade baskartan. Fyll i din adress och få ut en PDF-karta över din tomt i A4-format. ...

  • Regler för strandskyddsdispens Inom den strandskyddade zonen om 100 meter gäller förbud mot att: uppföra nya byggnader eller...