Sök

Bygglov och fastighetsfrågor

Här kan du läsa om sådant som är viktigt att veta när du planerar att bygga.

På dessa sidor finns information om alltifrån bygglov till strandskydd. Du kanske vill bygga nytt, stycka av din fastighet, förändra marknivån på din tomt eller riva ett gammalt hus? Kanske undrar du vad ett förhandsbesked innebär och vad det är för skillnad på en bygglovsansökan och en anmälan.

Ta kontakt med bygg- och miljöavdelningen, 0923-650 00 (telefonväxel), om du planerar att bygga nytt så kan de berätta om vad som gäller för din fastighet och vad du ska lämna in till Samhällsbyggnadsnämnden.