Skip to content
Sök

Kemikalier

Både hushåll och industrier i Sverige använder idag ett stort antal kemikalier. Många produkter innehåller ämnen som kan vara skadliga för hälsan eller miljön

Exempel på miljö- och hälsofarliga kemikalier som används i hushållen är färger, oljor och lösningsmedel. Tänk på att rester av sådana produkter ska samlas upp och lämnas till en miljöstation. Använd så lite kemikalier som möjligt.

En ny kemikalielagstiftning (REACH) trädde i kraft 2007. REACH kommer att införas stegvis och är mer omfattande än tidigare lagstiftning. Bland annat läggs ett större ansvar på företag som tillverkar, importerar eller är så kallade nedströmsanvändare. Företagen är ansvariga för att de ämnen som de tillverkar, släpper ut på marknaden eller använder inte har några skadliga effekter på människors hälsa eller på miljön.

Läs mer om Kemikalier på  Kemikalieinspektionens hemsida.