Skip to content
Sök

Skadedjur

Vägglöss, kackerlackor, husbock, möss, silverfiskar... Det finns många oönskade gäster som man kan få i sitt hem. Upptäcker du skadedjursangrepp eller ohyra ska du inte drabbas av panik. Det finns lösningar på problemet!

När blir ett djur skadedjur?

Vad som är skadedjur beror på var de uppträder och om de då medför hälso- och miljöproblem. Skadedjur är i sådana fall möss, råttor, kråk- och måsfåglar, grävlingar. Insekter som innebär besvär för hälsa och miljö kallas ohyra.

Enligt gällande lagstiftning (miljöbalken) är det fastighetsägarens ansvar att vidta åtgärder mot besvär från skadedjur och ohyra. I hyreshus ska information finnas om vilket saneringsföretag hyresvärden anlitar. Bor man i villa kan vara lämpligt att prata med sitt försäkringsbolag då det ibland finns en så kallad skadedjursförsäkring. I telefonkatalogens gula sidor under sanering finns namn på saneringsfirmor man kan kontakta.

Vad säger lagen?

Enligt miljöbalken ska bostäder och andra lokaler för allmänna ändamål hållas fria från ohyra och andra skadedjur. Syftet är att förhindra hälsoproblem, det vill störningar som kan påverka hälsan menligt och inte är ringa eller tillfälliga.

Samhällsbyggnadsnämnden kan förelägga en fastighetsägare att vidta åtgärder mot skadedjur "om det är av särskild betydelse med hänsyn till hälsoskyddet", det vill säga om skadedjuren kan orsaka större hälsorisker, som till exempel smittspridning.

För mer information kontakta
Bygg- och miljöavdelningen
Tel 0923-650 00
E-post: bygg-ochmiljo@kalix.se