Skip to content
Sök

Invasiva främmande arter

Jättebalsamin är en invasiv växt, som inte hör hemma i Sveriges ekosystem.
Jättebalsamin är en invasiv växt, som inte hör hemma i Sveriges ekosystem.

Invasiva främmande arter hör inte hemma i Sveriges ekosystem. Arterna kan snabbt få stor spridning och hota våra inhemska växter och djur.

Vad är invasiva främmande arter?

Invasiva främmande arter är växter och djur som från början inte finnits naturligt i den svenska naturen, men som på olika sätt tagit sig hit. Vissa av arterna får snabbt fäste eftersom de sakna naturliga fiender i det nya utbredningsområdet.

Om du hittar invasiva arter

Om du är osäker på om det är en av de invasiva arterna som du har hittat kan du läsa om dem hos Naturvårdsverket.

Invasiva arter

Rapportera ditt fynd

Rapportera till Artdatabanken (Sveriges lantbruksuniversitet) om du hittar invasiva arter i naturen.

Rapportera fynd av invasiva arter

Fynd på kommunens mark

Om du upptäcker invasiva arter på kommunens mark är vi tacksamma om du anmäler det till oss via vår felanmälan.

Anmäl fynd av invasiv art

  • Fotografera gärna växten, både blommor och blad för att vi ska kunna bedöma om det är en av de invasiva arterna.
  • Ange så exakt plats som möjligt för att vi ska kunna hitta växten när vi inventerar.

Vad gör kommunen med rapporteringen?

Vi kollar varje anmälan och lägger in nyfunna bestånd i vår kartportal så att vi har koll på alla lokaler inför den bekämpning som ska utföras. Vi håller också koll efter nya fynd på webbsidan om invasiva arter.

Därför är det problematiskt

Många invasiva arter är vackra och ser inte ut att kunna göra någon skada, men de är mycket svåra att bli av med när de väl har etablerat sig. Detta är ett stort problem eftersom arterna hotar att konkurrera ut inhemska arter och orsaka kostsamma skador på vår biologiska mångfald. För vissa växter kan minsta rotdel som lämnas kvar i jorden ge upphov till en ny planta. Det är därför viktigt att lokalisera invasiva arter och ta bort dem för att förhindra ytterligare spridning.

Så hjälper du till att minska spridning

  • Rapportera till artdatabanken om du hittar en invasiv främmande art. Rapportera fynd av invasiva arter
  • När du köper växter: välj växter som inte tar över och riskerar att bli invasiva. Fråga växthandeln vilka växter du kan skaffa utan risk.
  • Fråga om det är fritt från delar av invasiva arter om du köper jord eller fyllnadsmassor direkt från leverantör. Plantjord i säck kan du köpa utan fara.
  • Var försiktig när du hanterar växter, växtavfall och jord så du inte råkar sprida växtdelar eller frön från invasiva arter.
  • Är du osäker på hur en art som kan vara invasiv ska hanteras, låt den stå kvar och sök mer information på Naturvårdsverkets webbplats. Naturvårdsverket om invasiva arter.

Bekämpning för privatperson

Bekämpning av invasiva främmande växtarterhanteras på olika sätt och det finns flera olika metoder för respektive art. Mer information om lämpliga bekämpningsmetoder finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Naturvårdsverket om invasiva arter.

Förpacka invasiva arter i sopsäckar

Plockar eller gräver du upp lupiner eller någon annan invasiv växt så tänk på att inte slänga det i komposten eller i trädgårdsavfallet. Då kan de spridas vidare. De får absolut inte tippas i naturen. Lägg istället växterna i dubbla sopsäckar, förslut påsen väl, och lämna på kommunens återvinningscentral. Kontakta personalen när du kommer så visar de dig rätt.