Skip to content
Sök

Verksamhetsområden Vatten och Avlopp

Verksamhetsområde Verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän va-anläggning (kommunala reningsverk, va-nät, reningsverk med mera).

Kommunfullmäktige fattar beslut om inrättande eller förändringar av verksamhetsområde för dricksvatten och/eller avlopp. Verksamhetsområdena är till skydd för miljön och/eller människors hälsa.

Verksamhetsområde möjliggör avgiftsskyldighet för de tjänster som ordnas i området och det är främst inom verksamhetsområdena kommunal va-verksamhet ska bedrivas. Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) gäller endast fastigheter som är belägna inom beslutade verksamhetsområden.

 

ÖPPNA KARTA I NYTT FÖNSTER