Skip to content
Sök

Hundar och katter

Att ha husdjur är förenat med mycket glädje, men också med stort ansvar. Du som har husdjur ansvarar för att dina djur behandlas väl och inte orsakar besvär eller stör dina grannar.

Ditt ansvar som hundägare

Som hundägare är du alltid ansvarig för allt som din hund förorsakar — även om du förefaller oskyldig. I Kalix kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter, se nedan, finns regler om hållande av hund på allmänna platser, kopplingskrav för löptik med mer.

Du är bland annat ansvarig för att plocka upp då hunden förorenat på gator, i parker och andra allmänna platser. Hundbajs är ett problem, speciellt för de som inte själv har hund men även för skötsamma hundägare som plockar upp efter sin hund. Hundbajs kan sprida sjukdomar till andra hundar och det kan dra till sig flugor och är aldrig trevligt att få under skon oavsett om man är hundägare eller inte. Hundägare uppmanas därför alltid att ha med sig påsar och plocka upp efter hunden och slänga påsen i soptunna eller latrinbehållare samt tänka på att inte rasta hunden på trottoarer, gångvägar och andra platser där föroreningar kan skapa irritation.

Att inte plocka upp efter sin hund kan vara en straffbar handling och ansvaret ligger helt och hållet på hundägaren. För allas trivsel, ta ansvar och plocka upp efter din hund. I centrala Kalix finns idag 25 hundlatriner utplacerade, se karta nedan.

För allas trivsel, ta ansvar och plocka upp efter din hund!
Använd gärna någon av de 25 hundlatriner som är utmärkta på Kalix kommuns latrinkarta.
Ring gärna 0923-650 86 om du ser att en hundlatrin är full eller om det är slut påsar.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade de 11 Maj 2023 om anvisningar för utplacering av hundlatriner

 1. Särskilda hundlatriner bör tillhandahållas på platser med tät befolkning som domineras av hårdgjorda ytor med en miljö av trottoarer, plattläggning, kant-stenar och liknande där övriga dikesytor saknas. Dessa områden finns i dagsläget i Kalix centrum och Töre centrum och finns delvis redovisade i gällande lokala ordningsföreskrifter. Inom Kalix tätort finns ytterligare ett antal områden av denna karaktär som kan ses motiverade. Bedömningen av lämpliga placeringar och förändringar i dessa åligger ansvarig utförandeavdelning på samhällsbyggnadsförvaltningen.
 2. I bebyggelse med friliggande vägar med omgivande diken eller ytor där hund-ägare själva har möjlighet att dels hitta platser att rasta sin hund och dels vid behov ta med sig avfallet hem tillhandahåller kommunen inte särskilda hund-latriner. Denna bebyggelse motsvarar villakvarter och byar.
 3. Kommunen kan, genom avtal med föreningar i byar tillhandahålla sopkorgar där även avfall från hundar kan kastas under villkoret att all drift och skötsel sköts av föreningen utan ersättning från kommunen. Kommunen kan i dessa fall tillhandahålla sopkorgar med ett avstånd om 500 meter mellan sopkorgar. Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningar om lämplighet och äger rätt att avsluta avtal och ta in sopkorgar om föreningar brister i skötsel.

Du som hundägare ansvarar för att se till att:

 • hålla hunden under uppsikt så den inte ofredar andra hundar eller människor.
 • hålla din hund borta från allmänna badplatser och inhägnade områden för bassängbad, samt naturligtvis från områden där förbudsskyltar finns uppsatta. 
 • hålla hunden kopplad i skog och mark under tiden 1 mars–20 augusti.
 • hålla hunden kopplad på allmänna lekplatser, allmänna motionsslingor och skidspår, idrotts- och campingplatser samt begravningsplatser.
 • Du är skyldig att sköta din hund så att inte andra människor störs av hundskall. Lämna inte hunden ensam i lägenheten eller i en hundgård om du inte är absolut säker på att den inte ylar eller skäller.

Vad säger lagen om kattägarens ansvar?

Enligt 1 § lag om tillsyn över hundar och katter ska katten hållas under sådan tillsyn som krävs för att den inte ska orsaka skador och olägenheter. I djurskyddslagen ges bestämmelser om hur djur ska skötas för att försäkra att de mår bra. Tänk på att om du börjar mata herrelösa katter så tar du även på dig ansvaret för dessa. I miljöbalken framgår att husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att olägenhet för människors hälsa ej uppkommer. Kommunens Samhällsbyggnadsnämnd är tillsynsmyndighet för miljöbalken, medan polisen ansvarar för tillsyn enligt lag om tillsyn över hundar och katter.

Här följer några råd för en mer konfliktfri katthållning:

 • Prata med dina grannar om du har en utekatt. Fråga dem om dina katter upplevs som ett problem och framför att du gärna vill veta om din katt stör dem.
 • Håll katten inomhus. De flesta katter trivs alldeles utmärkt inomhus, särskilt om de är kastrerade/steriliserade. Ett alternativ är att man har uppsikt över katten när den vistas ute eller har den i koppel.
 • Ha en kattlåda och lär katten att göra sina behov i en låda, även om den vistas ute.
 • Kastrera/sterilisera katten om den inte ska användas till avel.

Hur gör jag vid problem med andras katter?

 • Prata med kattägaren! Ofta tror ägarna att just deras katt håller sig på tomten eller alldeles i närheten, och vet inte om att den besvärar någon.
 • Om du vill försöka att bidra till att minska problemen så kan du täcka över sandlådor när de inte används, schasa bort och spruta vatten på katterna och kanske testa något avvisande medel som finns att köpa i zoobutiker.
 • Om du bor i hyreslägenhet tala om problemet för fastighetsägaren.

Upphittade katter, eller andra tamdjur, kan tas om hand med stöd av hittegodslagen och lämnas till polismyndigheten. Om varken eventuell ägare eller upphittaren tar hand om djuret kan polismyndigheten sälja eller avliva det med stöd av lagen om förfarande med förverkad egendom och hittegods med mer.

Bygg- och miljöavdelningen tar ej hand om upphittade eller infångade djur.

För mer information kontakta bygg- och miljöavdelningen
Telefon: 0923-650 00
E-post: bygg-ochmiljo@kalix.se

Karta över våra hundlatriner

Ring gärna 0923-650 86 för att meddela om du ser att en hundlatrin är full eller om det är slut påsar.