Skip to content
Sök

Hundar och katter

Att ha husdjur är förenat med mycket glädje, men också med stort ansvar. Du som har husdjur ansvarar för att dina djur behandlas väl och inte orsakar besvär eller stör dina grannar.

Hundar

Att ha sällskapsdjur (hund, katt, fågel, orm eller annat) är för många människor till både nytta och nöje. Du och ditt sällskapsdjur är säkert de bästa vänner och du försöker ta hand om det på bästa sätt. Men att ha djur innebär en hel del ansvar och hänsynstagande.

Ditt ansvar som hundägare

Som hundägare är du alltid ansvarig för allt som din hund förorsakar — även om du förefaller oskyldig. I Kalix kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter, se nedan, finns regler om hållande av hund på allmänna platser, kopplingskrav för löptik med mer.

Du är bland annat ansvarig för att plocka upp då hunden förorenat på gator, i parker och andra allmänna platser. Hundbajs är ett problem, speciellt för de som inte själv har hund men även för skötsamma hundägare som plockar upp efter sin hund. Hundbajs kan sprida sjukdomar till andra hundar och det kan dra till sig flugor och är aldrig trevligt att få under skon oavsett om man är hundägare eller inte. Hundägare uppmanas därför alltid att ha med sig påsar och plocka upp efter hunden och slänga påsen i soptunna eller latrinbehållare samt tänka på att inte rasta hunden på trottoarer, gångvägar och andra platser där föroreningar kan skapa irritation.

Att inte plocka upp efter sin hund kan vara en straffbar handling och ansvaret ligger helt och hållet på hundägaren. För allas trivsel, ta ansvar och plocka upp efter din hund. I centrala Kalix finns idag 25 hundlatriner utplacerade, se karta nedan.

För allas trivsel, ta ansvar och plocka upp efter din hund!
Använd gärna någon av de 25 hundlatriner som är utmärkta på Kalix kommuns latrinkarta.

Se till att:

 • hålla hunden under uppsikt så den inte ofredar andra hundar eller människor.
 • hålla din hund borta från allmänna badplatser och inhägnade områden för bassängbad, samt naturligtvis från områden där förbudsskyltar finns uppsatta. 
 • hålla hunden kopplad i skog och mark under tiden 1 mars–20 augusti.
 • hålla hunden kopplad på allmänna lekplatser, allmänna motionsslingor och skidspår, idrotts- och campingplatser samt begravningsplatser.
 • Du är skyldig att sköta din hund så att inte andra människor störs av hundskall. Lämna inte hunden ensam i lägenheten eller i en hundgård om du inte är absolut säker på att den inte ylar eller skäller.

Katter

Katter är självständiga och lättskötta djur. Om man bor i tättbebyggt område bör man ändå fundera noga innan man skaffar en katt som inte är innekatt. Samhällsbyggnadsnämndens bygg- och miljöavdelning får då och då samtal från personer som upplever katter i grannskapet som ett problem.

Vad säger lagen om kattägarens ansvar?
Enligt 1 § lag om tillsyn över hundar och katter ska katten hållas under sådan tillsyn som krävs för att den inte ska orsaka skador och olägenheter. I djurskyddslagen ges bestämmelser om hur djur ska skötas för att försäkra att de mår bra. Tänk på att om du börjar mata herrelösa katter så tar du även på dig ansvaret för dessa. I miljöbalken framgår att husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att olägenhet för människors hälsa ej uppkommer. Kommunens Samhällsbyggnadsnämnd är tillsynsmyndighet för miljöbalken, medan polisen ansvarar för tillsyn enligt lag om tillsyn över hundar och katter.

Här följer några råd för en mer konfliktfri katthållning:

 • Prata med dina grannar om du har en utekatt. Fråga dem om dina katter upplevs som ett problem och framför att du gärna vill veta om din katt stör dem.
 • Håll katten inomhus. De flesta katter trivs alldeles utmärkt inomhus, särskilt om de är kastrerade/steriliserade. Ett alternativ är att man har uppsikt över katten när den vistas ute eller har den i koppel.
 • Ha en kattlåda och lär katten att göra sina behov i en låda, även om den vistas ute.
 • Kastrera/sterilisera katten om den inte ska användas till avel.

Hur gör jag vid problem med andras katter?

 • Prata med kattägaren! Ofta tror ägarna att just deras katt håller sig på tomten eller alldeles i närheten, och vet inte om att den besvärar någon.
 • Om du vill försöka att bidra till att minska problemen så kan du täcka över sandlådor när de inte används, schasa bort och spruta vatten på katterna och kanske testa något avvisande medel som finns att köpa i zoobutiker.
 • Om du bor i hyreslägenhet tala om problemet för fastighetsägaren.

Upphittade katter, eller andra tamdjur, kan tas om hand med stöd av hittegodslagen och lämnas till polismyndigheten. Om varken eventuell ägare eller upphittaren tar hand om katten kan polismyndigheten sälja eller avliva djuret med stöd av lagen om förfarande med förverkad egendom och hittegods med mer.

Bygg- och miljöavdelningen tar ej hand om upphittade eller infångade djur.

För mer information kontakta bygg- och miljöavdelningen
Tel: 0923-65000
E-post: bygg-ochmiljo@kalix.se