Att ha husdjur är förenat med mycket glädje, men också med stort ansvar. Du som har husdjur ansvarar för att dina djur behandlas väl och inte orsakar besvär eller stör dina grannar.

Hundar

Att ha sällskapsdjur (hund, katt, fågel, orm eller annat) är för många människor till både nytta och nöje. Du och ditt sällskapsdjur är säkert de bästa vänner och du försöker ta hand om det på bästa sätt. Men att ha djur innebär en hel del ansvar och hänsynstagande.

Ditt ansvar som hundägare

Som hundägare är du alltid ansvarig för allt som din hund förorsakar — även om du förefaller oskyldig. I Kalix kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter, se nedan, finns regler om hållande av hund på allmänna platser, kopplingskrav för löptik med mer.

Du är bland annat ansvarig för att plocka upp då hunden förorenat på gator, i parker och andra allmänna platser. Hundbajs är ett problem, speciellt för de som inte själv har hund men även för skötsamma hundägare som plockar upp efter sin hund. Hundbajs kan sprida sjukdomar till andra hundar och det kan dra till sig flugor och är aldrig trevligt att få under skon oavsett om man är hundägare eller inte. Hundägare uppmanas därför alltid att ha med sig påsar och plocka upp efter hunden och slänga påsen i soptunna eller latrinbehållare samt tänka på att inte rasta hunden på trottoarer, gångvägar och andra platser där föroreningar kan skapa irritation.

Att inte plocka upp efter sin hund kan vara en straffbar handling och ansvaret ligger helt och hållet på hundägaren. För allas trivsel, ta ansvar och plocka upp efter din hund. I centrala Kalix finns idag 25 hundlatriner utplacerade, se karta nedan.

För allas trivsel, ta ansvar och plocka upp efter din hund!
Använd gärna någon av de 25 hundlatriner som är utmärkta på kartan nedan.