Skip to content
Sök

Renhållningsordning och avfallsplan

Renhållningsordningen består av avfallsplan och lokala föreskrifter för behandling av avfall. Här kan du ta del av det beslutade dokumentet.

Avfallsplanen beskriver hur vi långsiktigt ska arbeta med hållbar avfallshantering. Den gäller för Kalix kommun och ska senast uppdateras 2026.

I de lokala avfallsföreskrifterna kan du läsa om vilka regler som gäller för avfallshanteringen i Kalix kommun. Föreskrifterna i renhållningsordningen är beslutade av kommunens kommunfullmäktige.

Renhållningsordningen baseras på avfallsdirektivet som reglerar hela EUs avfallshantering. I direktivet är den så kallade avfallshierarkin eller avfallstrappan utgångspunkten och visar hur avfallshanteringen ska prioriteras.

Avfallstrappan

      

Grafik: Tekniska verken i Kiruna AB

Kalix kommun har målsättningen att avfallet ska minska. För att lyckas med det behöver vi din hjälp. Avfallstrappan är också till för din skull, som en hjälp i din prioritering.