Skip to content
Sök

Återvinningsstationer

Återvinningsstationer, återvinningsgårdar eller miljöstationer är stationära rikstäckande insamlingsfaciliteter för förpackningsmaterial.

Återvinningsstationerna i Kalix består av sex olika containrar för färgat glas, ofärgat glas, metallförpackningar, pappersförpackningar, plastförpackningar respektive tidningar. 

Det är förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för återvinningsstationerna. Du som vill rapportera om en överfull eller nedskräpad station kan antingen ringa in det via FTI:s servicetelefon 0200-88 03 11 eller göra en felanmälan via företagets hemsida.

Observera att insamlingsansvaret övergår till kommunen från och med 2024.

Nedanstående karta visar var du hittar återvinningsstationer i Kalix.