Skip to content
Sök

Park och naturvård

I Kalix kommun finns det gott om naturområden och stadsnära gröna oaser. Här kan du läsa om biologisk mångfald, invasiva främmande växtarter och mer.

Teknisk försörjning sköter parker och grönområden inom allmän platsmark.

Frågor som gäller skötsel och underhåll kan skickas in via Felanmälan – Gator och teknisk försörjning.

Skötselplan - Kalix kommun