Övriga planer och utredningar

Detaljplaner och översiktsplaner upprättas utifrån (PBL) plan- och bygglagens regelverk. Kalix kommun upprättar dock även andra typer av planer och utredningar som inte följer PBL:s regelverk men ändå har stor betydelse för kommunens samhällsutveckling.

Läs mer om plan- och bygglagen på Boverkets sida PBL Kunskapsbanken.

        
  • Skapad: 2013-05-06
  • Senast ändrad: 2018-01-18
  • Sidansvarig: Webmaster