Skip to content
Sök

Övriga planer och utredningar

Detaljplaner och översiktsplaner upprättas utifrån (PBL) plan- och bygglagens regelverk. Kalix kommun upprättar dock även andra typer av planer och utredningar som inte följer PBL:s regelverk men ändå har stor betydelse för kommunens samhällsutveckling.

Läs mer om plan- och bygglagen på Boverkets sida PBL Kunskapsbanken.