Skip to content
Sök

Kalix avfallsanläggning

Kalix avfallsanläggning består av två delar, avfallsdeponin och återvinningscentralen. Det är gratis för hushållen att lämna avfall på återvinningscentralen. Är du representant för ett företag, förening eller annan verksamhet kan du istället läsa under sidorna Avfall för företag.

Återvinningscentralen (ÅVC)

Återvinningscentralen är uppbyggd som en ramp där du kör upp och lämnar ditt avfall i containrar med olika kategorier. Olika avfall får inte blandas med varandra för att främja så stor del återvinning som möjligt och därför är det viktigt att det sorteras. Avfallet du vill lämna ska vara sorterat redan innan du kommer till oss. Det sparar tid på rampen både för dig och andra. 

Om du har restavfall (fd brännbart) förpackat i plastsäck ska säcken vara genomskinlig. Regeln om genomskinliga plastsäckar har införts för att underlätta för personalen. Har du förpackat ditt avfall i ogenomskinliga säckar måste du ta ut avfallet från säckarna. 

Återvinningscentralen är till för hushåll som behöver lämna avfall. Företag eller andra verksamheter måste betala en avgift för att lämna avfall. Privatpersoner som leasar en företagsbil behöver föranmäla sina besök till ÅVC för att få kostnadsfria besök.

Telefonnummer: 0923-650 86

 • Asbest och Eternit
 • Aska
 • Batterier
 • Däck - utan fälg
 • Elektronik
 • Fönster - får inte innehålla persienner
 • Förpackningar av papper, plast, metall och glas
 • Gips
 • Kompost
 • Latrin
 • Metallskrot
 • Målarfärger och andra kemikalier 
 • Sten, betong, tegel och porslin
 • Tidningar/returpapper blir till nytt papper
 • Trädgårdsavfall - gräs, löv och växtdelar
 • Trädgårdsavfall - ris och grenar
 • Träavfall - rent eller målat
 • Träavfall - tryckimpregnerat
 • Vitvaror
 • Wellpapp
 • Övrigt grovavfall, till exempel möbler

På anläggningen finns även Återbruksbodan där du kan lämna möbler och husgeråd som du inte längre vill ha men som kan skänkas vidare. Dessa tas tillvara av JUC och säljs vidare till förmånligt pris. 

Att deponera avfall betyder att man lägger avfall i en stor hög (enkelt beskrivet) och när högen är stor avslutar man den genom att lägga täta skikt på den. Förr i tiden var deponering en vanlig metod för att göra sig av med avfall. Kalix avfallsdeponi är avslutad och används inte mer. Den är i slutskedet av återställande vilket innebär att vi täcker den med marktäckande material. När allt är klart kommer det vara ett område med växtlighet som naturen har tagit tillbaka. Läs mer om olika avfallsbehandlingar på Avfall Sveriges hemsida.

Deponigas och lakvatten

Vid en deponi där man har deponerat organiskt avfall bildas ofta en deponigas. Denna gas består av cirka 50 procent metan och behöver tas omhand för att minimera brandrisk och klimatpåverkan. I Kalix har vi valt att omhänderta gasen och värma upp bland annat Djuptjärnskolan med den. Ibland fungerar det inte som det ska och då facklar vi (bränner upp) den på avfallsanläggningen. Efter några år avtar gasproduktionen men tills dess är vårt mål att ta till vara så mycket som möjligt av gasen till uppvärmning. Lakvatten är det vatten från deponin som behöver renas innan det kan släppas ut i naturen. Lakvattnet från Kalix deponi provtas regelbundet för att se så att allt ser bra ut.

Slam

Från våra avloppsreningsverk och enskilda brunnar kommer det slam. Efter att slammet har avvattnats och komposterats under flera månader blandas det med trädgårdsavfall som flisas. På så sätt får vi anläggningsjord som vi använder för att täcka deponin. Det vatten som blir över efter avvattningen renas innan det rinner ut i vår natur. Vi tar prover regelbundet på vattnet som rinner ut för att hålla koll på att allt står rätt till.

Gamla avfallsdeponin

På området finns även en äldre deponi som är avslutad och täckt. När en deponi avslutas bildas ofta en deponigas. Denna gas består av cirka 50 procent metan och behöver tas omhand för att minimera brandrisk och klimatpåverkan. I Kalix har vi valt att omhänderta gasen och värma upp bland annat Djuptjärnskolan med den. Ibland fungerar det inte som det ska och då facklar vi (bränner upp) den på avfallsanläggningen. Efter några år avtar gasproduktionen men tills dess är vårt mål att ta till vara så mycket som möjligt av gasen till uppvärmning.

Skiss över Kalix avfallsanläggning, med utritade filer och containrar.

Öppettider vid Kalix avfallsanläggning/ÅVC:

Ordinarie öppettider

Måndag: 07.00−20.00

Tisdag − Fredag: 07.00−15.00

Extraöppet under perioden maj−oktober

Torsdag: 07.00−20.00

Sista lördagen i varje månad: 10.00−14.00

Avvikande öppettider

Anläggningen har stängt alla röda dagar samt julafton, nyårsafton och midsommarafton. Dag före röd dag/afton stänger avfallsanläggningen klockan 13.00.

Enstaka avvikande öppettider mot ovanstående meddelas via kommunens startsida www.kalix.se samt kommunens Facebooksida.

Du hittar oss utmed Vitvattenvägen

Hämtningsschema