Skip to content
Sök

Bygglov och andra lov

Här redogör vi för de regler som finns för och krav som ställs på dig som ska bygga eller riva.

När du planerar att bygga

Vad krävs i samband med att du ska bygga eller riva, ta alltid i förväg reda på vad som gäller. Regler när det gäller byggande finns till för att skydda vår hälsa och miljö. Skapa bra tillgänglighet, trygga miljöer och förhindra att det uppstår problem genom exempelvis buller eller brandspridning.

Kontakta bygg- och miljöavdelningen så att din planerade byggnad går att utföra enligt aktuell lagstiftning och bestämmelser, samt får ur allmän synpunkt en lämplig placering och ett gott utförande. Husets utformning anpassas till den aktuella tomten, terrängen och den omgivande bebyggelsen. Taklutningar, hushöjder och fasadmaterial har betydelse för helhetsintrycket av ett område. Vid ändring av ett äldre hus, kan det vara värdefullt att försöka bibehålla exteriören i stället för att välja nya fasadmaterial och fönster.

Alla bygglovhandlingarna ska vara fackmannamässigt utförda se informationsbladet – Handlingar för ansökan om bygglov

Vissa bygglovsansökningar måste behandlas av Samhällsbyggnadsnämnden vilket medför en längre handläggningstid. Tänk därför på att lämna in er ansökan i god tid före planerad byggstart. I sammanträdesplan, se nedan, finner du datum för sista inlämningsdag till Samhällsbyggnadsnämnden.

Din planerade ny- och tillbyggnad kan medföra en anläggningsavgift för vatten och avlopp även om du inte ansluter något nytt VA. Här finner du mer information om VA-avgifter vid utbyggnad.

För att underlätta situationen för dig som behöver komma i kontakt med en byggnadsinspektör gäller följande:
Telefontid vardagar mellan klockan 10.00–11.30 telefonväxel 0923-650 00.
Boka tid för att träffa en byggnadsinspektör under telefontid eller 
via e-post bygg-ochmiljo@kalix.se 

Plan- och byggassistenten nås vardagar kontorstid telefon: 0923-650 36
eller via e-post bygg-ochmiljo@kalix.se