Sök

Familj och skola

Kalix är lugnt och tryggt, med ett stort utbud av aktiviteter att välja bland och nära till allt. Kalix är helt enkelt ett bra ställe att växa upp på! Här finns också riktigt goda utbildningsmöjligheter för både barn och vuxna.

Förskolor och grundskolor

Här finns många bra förskolor och skolor att välja mellan och kommunen arbetar hårt för att uppnå visionen ”landets bästa förskola och skola”. Kalix kommun har också en kulturskola som håller hög klass på utbildningen.

Gymnasieskola

Furuhedsskolan är Kalix kommuns gymnasieskola och en del av skolan är det välansedda naturbruksprogrammet (även kallat naturbruksgymnasiet) – här studerar elever från hela Norrland.

Utbildning i Kalix

Förskola

Kalix kommun erbjuder den förskoleverksamhet eller pedagogiska omsorg som behövs med hänsyn till vårdnadshavares sysselsättning och barnets eventuella specialbehov.

Gymnasieskola

Den reformerade gymnasieskolan GY2011 har arton nationella program och fem introduktionsprogram. De nationella programmen består av tolv yrkesprogram och sex högskoleförberedande program.

Särskola

För barn och ungdomar  med utvecklingsstörning finns särskola som alternativ till grundskola och gymnasieskola.