Skip to content
Sök

Vatten och avlopp

Avdelningen för teknisk försörjning ansvarar för all verksamhet som rör kommunala vatten- och avloppsfrågor.

Kalix kommun har beslutat om regler som ska gälla för brukandet av det kommunala vatten- och avloppsnätet. Här finns länkar till dessa dokument. Om DU har ytterligare frågor är DU välkommen att kontakta avdelningen för Teknisk försörjning.

Kalix kommuns ABVA - Allmänna bestämmelser för brukandet av vatten- och avloppsnätet. Fastställdes av Kommunfullmäktige 2009.

Ytterligare information till fastighetsägare om Kalix kommuns va-tjänster. För frågor som rör anslutning till kommunalt vatten och/eller avlopp kontaktas utredningsingenjör Helena Olsson.

Information och regler kring installation av fettavskiljare.

Hur man ansöker om dispens från fettavskiljare.

Information och regler kring installation av oljeavskiljare. Extra information om oljeavskiljare i mindre garage. Naturvårdsverkets regler om oljeavskiljare finns här.

Gränsvärden för tillåtna utsläpp till kommunalt avlopp från industriell verksamhet.

Vill du komma på studiebesök och se vad som händer på våra anläggningar? Information finns här.

Bild av Helena Olsson

Helena Olsson

Utredningsingenjör

Handlägger VA-anslutningar, va-försäkringsärenden m.m.  

Telefon: 0923-650 51
Mobil: 070-294 44 70

Aktuella driftstörningar inom teknisk försörjning

På den här kartan listas alla aktuella och planerade driftstörningar i Kalix kommun.