Skip to content
Sök

Vattenmätare

De flesta hushåll med kommunalt vatten och avlopp har en vattenmätare installerad som mäter hur mycket man förbrukar. Den visar hur mycket man ska betala i rörlig avgift. I de fall mätare saknas betalas en schablonavgift.

Vid fel på mätaren eller läckage

Om mätaren av någon anledning har stannat, kontakta då vår kundservice snarast möjligt så vi kan byta ut mätaren.
Om det uppstår ett läckage från mätaren kontaktar du snarast vår VA-expedition via kundservice.va-re@kalix.se eller på telefonnummer 0923-650 43 alternativt 0923-650 44. Skulle läckage uppstå från din fastighets vattenledning kontaktar du en egen VVS-installatör.

Vattenmätarbyten i hela kommunen på gång

Vattenmätare med dess olika delar utmärkta: bygel för fastmontering i vägg, ventil på bägge sidor, mätare och skjutbar kopplingshylsa.

Med start våren 2022 byts alla vattenmätare i Kalix kommun till nya digitala mätare. Information och frågor och svar om vattenmätarbytet hittar du här. Du kan också med fördel titta på den korta instruktionsvideon nedan.