Skip to content
Sök

Mark och Skog

Mark- och skogsförvaltning

Kalix kommun består av en total landareal på cirka 1808 kvadratkilometer.
Av denna areal äger och förvaltar kommunen cirka1 500 hektar mark.

I förvaltningen av den kommunala marken ingår att tillhandahålla en attraktiv närmiljö för de boende och att köpa och sälja mark för att säkra den framtida utvecklingen av samhället i enlighet med fastställda planer.

Kommunen ska också, i den kommunägda skogen, bedriva att rationellt skogsbruk, med beaktande av såväl ekologiska som, i den tätortsnära skogen, estetiska synpunkter och villkor.