Skip to content
Sök

Djurhållning och lantbruk

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddet. Olägenheter orsakade av djurhållning hanteras av Samhällsbyggnadsnämnden

Djur som orsakar besvär hanteras av Samhällsbyggnadsnämnden. Husdjur kan orsaka besvär genom lukt, ljud eller allergiska problem. Ansvaret för djurskydd, vanvårdade djur och andra djurskyddsfrågor togs den 1 januari 2009 över av länsstyrelsen.

Har du sett djur som missköts eller far illa? 

I så fall ska du kontakta Länsstyrelsen.
Telefon: 010 - 225 54 99
Om det är akut och du inte kan nå länsstyrelsen, kontakta polisen på telefon 114 14.

Djurskyddslagen gäller för djur i fångenskap; det vill säga alla husdjur, sällskapsdjur, djur i lantbruket eller djuruppfödningar samt försöksdjur.

För att Länsstyrelsen snabbt ska kunna ingripa behöver de information från den som anmäler. Innan du kontaktar länsstyrelsen - dokumentera gärna var djuren finns, vem som äger dem och på vilket sätt de missköts. Du kan vara anonym.

Länsstyrelsen gör utifrån din beskrivning en bedömning av situationen för djuret/djuren och besöker sedan djurhållaren.