Skip to content
Sök

Algblomning

Algblomning kallas det fenomen då planktonalger på kort tid växer kraftigt och bildar mycket stora populationer. Algblomning förekommer i alla sorters vatten - till havs, kring kusten och i vattendrag såväl i Sverige som utomlands.

Vanligtvis blommar alger nära vattenytan eftersom solljuset är starkast där. Starkt solljus och lugnt väder så att havets ytskikt inte rörs om ger goda förutsättningar för algblomning.Algblomningar kan dyka upp i stort sett under hela året, men de potentiellt skadliga blomningarna i Östersjön är vanligast under högsommaren (juli-augusti) och delar av hösten.

Bad vid algblomning

Det kan gå bra att bada i vatten med algblomning, men se till att inte svälja något vatten och det är också en bra idé att duscha efteråt. Det finns alltid risk att drabbas av exempelvis hudirritationer eller andra problem.

Djur och algblomning

Husdjur, boskap och vilda djur är de som löper störst risk att bli drabbade i samband med algblomningar. Djur som dricker algbemängt vatten kan bli allvarligt sjuka och till och med dö av förgiftning. Husdjur som uppvisar symptom bör därför få veterinärvård så fort som möjligt.

Ytterligare information

Havs- och vattenmyndigheten besvarar på sin hemsida vanliga frågor om algblomning.

Folkhälsomyndigheten har på sin hemsida ytterligare information om algtoxinförgiftning.

Statens veterinärmedicinska anstalt har på sin hemsida bland annat information om algtoxinpåverkan på djur.

ICBV (Informationscentralen för Bottniska viken) rapporterar under somrarna kontinuerligt om algblomning i Bottenviken.  

Analyserade satellitbilder som ger en bild av algsituationen i Östersjön presenteras under hela somrarna på smhi.se.