Skip to content
Sök

Energirådgivning

Har Du frågor om val av energisystem eller vilket elbolag Du ska välja? Vilken uppvärmningsform passar Dig bäst? Eller någon helt annan fråga inom energiområdet.

Tveka i så fall inte att kontakta någon av kommunens energirådgivare för att få klarhet.

Det är många faktorer som påverkar valet av energisystem i ett hus, nedan följer några av de saker som kan spela en avgörande roll för ditt val.

  • Hur stor är den nuvarande energiförbrukningen?
  • Hur stor är energibehovet för värme och varmvatten?
  • Hur stor blir investeringskostnaderna och vad blir de nya drifts kostnaderna?
  • Vill du ha ett enkelt och bekvämt värmesystem?
  • Möjligheter att få tag i service och reservdelar på orten?
  • Har du begränsat med utrymme?
  • Är det ekonomin, ideologiska värderingar eller miljön som styr?
  • Är flexibiliteten viktig för att framtida lösningar skall kunna dockas mot det system du väljer?
  • Hur bedömer du den framtida prisutvecklingen på energimarknaden?
  • Men den viktigaste frågan du ska ställa dig är om det går att minska din nuvarande energiförbrukning genom ändrade vanor i hushållet eller genom enklare effektiviserings åtgärder i huset.

Välkommen med dina frågor och funderingar till Kalix kommuns energirådgivare  på energirådgivningen i Kalix!

Våra energirådgivare

Bild av Jan Routovaara

Jan Routovaara

Energi och klimatrådgivare

Jan ansvarar för brandlarm i kommunens fastigheter samt energirådgivning.  

Telefon: 0923-658 93

Så hittar du till kommunförvaltningen