Du vet väl om att det är gratis för hushållen att lämna grovavfall, hemelektronik och farligt avfall vid sorteringsrampen på Kalix avfallsanläggning!

Vid Kalix avfallsanläggning kan du lämna

 • Tidningar/returpapper
 • Wellpapp
 • Förpackningar av papper, plast, metall och glas
 • Trädgårdsavfall - ris och grenar
 • Komposterbart trädgårdsavfall - gräs, löv och växtdelar
 • Träavfall - åtskilj rent trä från målat och behandlat trä
 • Tryckimpregnerat trä (farligt avfall) 
 • Metallskrot
 • Isolering och gips - isolering och asbest ska förpackas i transparenta sopsäckar
 • Sten, betong, tegel, porslin och så vidare (till deponi)
 • Textil
 • El- och elektronikavfall, inklusive vitvaror
 • Batterier 
 • Övrigt grovavfall, till exempel möbler

Så hjälp oss hålla Kalix rent, välkommen till avfallsanläggningen!