Skip to content
Sök

Dricksvatten

Vattenverket Lappbäcken, foto: Katarina Tano
Vattenverket Lappbäcken, foto: Katarina Tano

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel därför är god kvalitet på dricksvattnet viktigt.

Kommunala vattenverk

Större delen av invånarna i Kalix kommun är anslutna till kommunalt dricksvatten. Undantag är delar av landsbygden, till exempel Korpikå med omnejd.

I Kalix kommun finns åtta kommunala vattenverk lokaliserade i Kalix, Kälsjärv, Lappbäcken, Morjärv, Myrdalen, Pålänge, Vitvattnet och Övermorjärv. Kommunen har också ett vattenverk inom Luleå kommun lokaliserat i Rörbäck som förser Töre, Siknäs och Sören med dricksvatten.

Dricksvatten från allmänna anläggningar ska vara tjänligt när det når konsumenterna. Vattenkvaliteten från de kommunala vattenverken kontrolleras regelbundet genom provtagning både i vattenverket och ute på ledningsnätet.

Om du är ansluten till något av de kommunala vattenverken kan kontakt tas med avdelningen för teknisk försörjning om du upplever problem med dricksvattnet. Under rubriken Vattenkvalitet kan du läsa mer om kvaliteten på dricksvattnet i Kalix kommun.

Enskilda vattentäkter

Undersökning av dricksvatten

En del hushåll har egen dricksvatten brunn. Ansvaret för vattenkvaliteten ligger i dessa fall på den enskilde. Ett dricksvatten kan förändras i kvalitet, därför är det viktigt att även enskilda vattentäkter kontrolleras då och då. Provtagningen samt - kostnaden för analys står den enskilde själv för. Kontakta ett laboratorium som utför sådana analyser. Laboratorierna tillhandahåller provtagningsflaskor och instruktioner om hur provtagningen ska göras.

Ny brunn

Vid nyanläggning av en enskild vattentäkt kan det vara bra att först studera Socialstyrelsens publikation "Att anlägga brunn".

Skötsel av brunn

En vattentäkt kräver tillsyn och skötsel för att undvika problem med vattenkvaliteten. Om detta kan du läsa i Socialstyrelsens publikation "Sköt om din brunn"

Radon i dricksvatten

En borrad brunn kan ha förhöjd radonhalt. För att få veta om man bör åtgärda radon i sitt dricksvatten måste man ta ett vattenprov.

1 januari 2014 flyttades informationsansvaret för enskilda dricksvattenanläggningar över från Socialstyrelsen till Livsmedelsverket.