Skip to content
Sök

Kommunens planarbete

Planering av mark- och vattenanvändning och utveckling av bebyggelse och anläggningar kallas fysisk planering. Kommunerna har huvudansvaret för den fysiska planeringen. Planeringsprocessen regleras i plan- och bygglagen.

Översiktsplaner och detaljplaner reglerar bland annat markanvändningen för bebyggelse, gator och parker och beskriver kommunens intentioner för hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Planeringen angår alla kommuninvånare, föreningar, företag, myndigheter och grannkommuner. Plan- och bygglagen lägger därför stor vikt vid att planprocessen ska vara öppen och demokratisk och bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Vad säger lagen?

Planeringsprocessen regleras i plan- och bygglagen. Läs mer om plan- och bygglagen på Boverkets sida PBL Kunskapsbanken.

Kontaktpersoner på Samhällsplaneringsavdelningen

Bild av Anders Öqvist

Anders Öqvist

Planingenjör

Anders är ansvarig för kommunens planavdelning och har ett övergripande ansvar för verksamheten.  

Telefon: 0923-65033
Mobil: 070-6469033
Bild av Maria Andersson

Maria Andersson

Samhällsplanerare

Maria jobbar främst med översiktsplanering  

Telefon: 0923-65056
Mobil: 073-0879887
Bild av Aron Karlsson Roos

Aron Karlsson Roos

Samhällsplanerare

Aron jobbar främst med detaljplanering.  

Telefon: 076-134 57 89
Bild av Johanna Öman

Johanna Öman

GIS-samordnare

Johanna jobbar både på planavdelningen och teknisk försörjning och förvaltar och utvecklar kommunens GIS-system (kartsystem)  

Telefon: 0923-65057
Mobil: 072-2171543