Skip to content
Sök

Kommunens planarbete

Planering av mark- och vattenanvändning och utveckling av bebyggelse och anläggningar kallas fysisk planering. Kommunerna har huvudansvaret för den fysiska planeringen. Planeringsprocessen regleras i plan- och bygglagen.

Översiktsplaner och detaljplaner reglerar bland annat markanvändningen för bebyggelse, gator och parker och beskriver kommunens intentioner för hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Planeringen angår alla kommuninvånare, föreningar, företag, myndigheter och grannkommuner. Plan- och bygglagen lägger därför stor vikt vid att planprocessen ska vara öppen och demokratisk och bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Vad säger lagen?

Planeringsprocessen regleras i plan- och bygglagen. Läs mer om plan- och bygglagen på Boverkets sida PBL Kunskapsbanken.

Kontaktpersoner på Samhällsplaneringsavdelningen

Bild av Anders Öqvist

Anders Öqvist

Planingenjör

Anders är ansvarig för kommunens planavdelning och har ett övergripande ansvar för verksamheten.  

Telefon: 0923-650 33
Mobil: 070-646 90 33
Bild av Sandra Nilsson

Sandra Nilsson

Samhällsplanerare

Sandra jobbar främst med översiktsplanering med medverkar även i olika förvaltningsövergripande projekt.  

Telefon: 0923-65056
Mobil: 073-0879887
Bild av Aron Karlsson Roos

Aron Karlsson Roos

Samhällsplanerare

Aron jobbar främst med detaljplanering och bygglovsrelaterade frågor.  

Telefon: 076-134 57 89
Bild av Johanna Öman

Johanna Öman

GIS-samordnare

Johanna jobbar både på planavdelningen och teknisk försörjning och förvaltar och utvecklar kommunens GIS-system (kartsystem)  

Telefon: 0923-65057
Mobil: 072-2171543
Bild av Vilhelm From

Vilhelm From

Samhällsplanerare

Vilhelm jobbar blandat med samhällsplanering, bygglovshandläggning och GIS (kartsystemet).  

Mobil: 076-1179174