Sök

Avfall och återvinning

Genom att lämna dina sopor på rätt ställe hindrar du att farliga ämnen kommer ut i naturen och bidrar till att det som är värdefullt återvinns. Här hittar du information om hur du sorterar ditt avfall, var det ska lämnas och vilka bestämmelser som gäller.

På de här sidorna hittar du bland annat information om återvinningscentraler och öppettider, miljöstationer, taxor, avgifter och mycket mer.