Skip to content
Sök

Förhandsbesked

Om man har planer på att bygga något som kräver bygglov kan man först söka förhandsbesked, blankett för ansökan finns på den här sidan.

I förhandsbeskedet prövas om det man vill bygga - exempelvis en villa - kan tillåtas på platsen. Då får man tidigt reda på om det man planerar att bygga överhuvudtaget är möjligt att bygga på just den plats som man tänkt sig. Ett förhandsbesked kräver inte lika mycket ansökningshandlingar som en ansökan om bygglov, på så sätt kan du slippa lägga ner tid och pengar på en bygglovsansökan i onödan.

Har du fått ett positivt förhandsbesked har du två år på dig att söka bygglov.
Mer information om förhandsbesked finns att läsa på Boverkets hemsida.