Sök

Förhandsbesked

Om man har planer på att bygga något som kräver bygglov kan man först söka förhandsbesked, blankett för ansökan finns nedan . I förhandsbeskedet prövas om det man vill bygga - exempelvis en villa - kan tillåtas på platsen. Då får man tidigt reda på om det man planerar att bygga överhuvudtaget är möjligt att bygga på just den plats som man tänkt sig. Har man fått ett positivt förhandsbesked har man två år på sig att söka bygglov.

Mer information om förhandsbesked finns att läsa på Boverkets hemsida.