Skip to content
Sök

Avfall för företag

Verksamheter, såsom bland annat företag och föreningar, ansvarar för att avfall som uppkommer i verksamheten tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Här hittar du som representerar en verksamhet information om olika sätt att bli av med ditt avfall.

Lämna avfall på Kalix återvinningscentral (ÅVC)

Återvinningscentralen är i första hand till för hushåll inom Kalix kommun. Företag och verksamheter, såsom till exempel föreningar, som har behov av att lämna avfall ska vända sig till en privat aktör på avfallssidan. Det finns flera att välja mellan och du hittar dem lätt genom söka på nätet. Om du inte har möjlighet att använda dig av en privat aktör kan du komma till ÅVC.

Företag och verksamhetsutövare som lämnar avfall på ÅVC ska betala en behandlingsavgift för sitt verksamhetsavfall. Privatpersoner betalar redan för avfallshanteringen genom avfallsabonnemanget, det gör inte företag. Ta kontakt med personalen på ÅVC för vägning av avfallet innan ni kommer dit. När ni kommer för att väga ert avfall ska det vara sorterat.

Minsta avgift för att lämna avfall är 300 kr. 

Telefon ÅVC: 0923-650 86

Plast- och pappersförpackningar

Du som driver kafé, restaurang, butik, kontor, byggföretag eller annan verksamhet, har ansvar för ditt avfall och för att återvinna alla förpackningar som du använt. ÅVC är en mottagningspunkt för plast- och pappersförpackningar. Hit kan företag komma och lämna förpackningsavfall. Du får komma med max en kubik plast- och pappersförpackningar åt gången.

Farligt avfall

Kalix kommun tar helst inte emot farligt avfall från företag eller verksamheter utan hänvisar i första hand till privata aktörer på marknaden. Om ni trots detta behöver lämna farligt avfall kommer en avgift tas ut för det lämnade avfallet. Du behöver även rapportera ditt farliga avfall till Naturvårdsverket. Läs mer på sidan med information om farligt avfall om hur du ska gå till väga med avfallet.