Sök

Kompostering av hushållsavfall

Du måste göra en anmälan till Samhällsbyggnadsnämnden om du avser att kompostera organiskt nedbrytbart hushållsavfall, det vill säga matavfall, på den egna fastigheten.

Tänk på att välja en lämplig plats på tomten vid placering av komposten så du inte skapar ett problem för dina grannar.

Om hushållsavfall komposteras är det viktigt att ha en tät, isolerad men väl ventilerad behållare dels för att komposteringen ska fungera hela året men också för att vara säker på att inte dra dit skadedjur. Komposten kräver engagemang och skötsel. Strömaterial ska finnas tillgängligt och användas i tillräcklig mängd för att undvika lukt och problem med skadedjur.

Kom ihåg att kompostering av hushållsavfall på den egna fastigheten är tillåtet endast om det kan ske utan störningar för människors hälsa och miljö.

Kontakta kommunens bygg- och miljöavdelning på telefon 0923-650 00 för att få mer information och de speciella anmälningsblanketter du ska använda. Eller använd den som finns längst ner på denna sida.

Blanketter relaterade till kompostering och restavfall