Skip to content
Sök

Kompostering av matavfall

Om du vill kompostera ditt matavfall ska du anmäla det till kommunen. Här kan du läsa om hur det går till att kompostera och vilka problem som kan eventuellt kan uppstå.

På senare tid har det pratats väldigt mycket i medierna om vad som kan och inte kan sättas i den gröna påsen som går till rötning, bland annat pratas det om äggskal. Rötning är inte samma sak som kompostering. Denna sida handlar om vad du kan kompostera på din tomt, i en egen varmkompost. 

Tänk på att välja en lämplig plats på tomten vid placering av varmkomposten så du inte skapar ett problem för dina grannar.

Om matavfall komposteras är det viktigt att ha en tät, isolerad men väl ventilerad behållare dels för att komposteringen ska fungera hela året men också för att vara säker på att inte dra dit skadedjur. Komposten kräver engagemang och skötsel. Strömaterial ska finnas tillgängligt och användas i tillräcklig mängd för att undvika lukt och problem med skadedjur.

Kom ihåg att kompostering av matavfall på den egna fastigheten endast är tillåtet om det kan ske utan störningar för människors hälsa och miljö.

Kontakta kommunens bygg- och miljöavdelning på e-post bygg- ochmiljo@kalix.se eller växel 0923-650 00 och be att bli kopplad till en handläggare för att få mer information om hur du anmäler din kompost. 

Vad kan komposteras?

Nästan allt vegetabiliskt och animaliskt avfall kan komposteras:

 • Matrester
 • Grönsaker- och fruktrester
 • Kaffe- och tesump, kaffe- och tefilter
 • Hushållspapper
 • Äggskal
 • Bröd
 • Plantor och blommor
 • Trädgårdsavfall

Vad kan inte komposteras?

Exempel på vad du inte kan lägga i komposten:

 • Kemikalier och läkemedel
 • Plastpåsar, gummi och liknande
 • Färger och oljor
 • Metaller och impregnerat trä
 • Papper med färger och trycksvärta, kartonger
 • Innehåll från dammsugarpåsar
 • Tobaksaska och cigarettfimpar
 • Bindor och Blöjor
 • Kattsand

Om det blir ett problem

Att kompostera kräver en viss träning. Eventuella fel går dock att rätta till. Här följer en beskrivning av problem som kan dyka upp och förslag till lämpliga åtgärder.

Komposten luktar illa

En rutten lukt tyder på att det är brist på luft. Innehållet kan vara för kompakt eller för blött. Tillför komposten mer täckmaterial och blanda in det ordentligt så att komposten blir väl luftad. En stickande lukt av ammoniak tyder på obalans mellan kol och väte. Tillför komposten mer kolrikt material och finfördela hushållsavfallet.

Flugor

Flugor lockas till det färska avfallet i komposten. Täck alltid nytt köksavfall i komposten ordentligt. Barrträdspån verkar avskräckande på flugor. Har du redan fått flugor kan du ta lite förna (det lager av halvt nedbrutna växter som ligger på marken) i skogen och täcka med. I förnan finns det kvalster som äter upp fluglarverna.

Komposten är för torr

Om komposten blir för torr avstannar processen. Kompostmaterialet ska kännas som en urkramad svamp. Vattna och blanda om i komposten.

Myror

Myror i komposten är ett täcken på att den är för torr. Vattna och blanda om.

Kyla

Blir komposten för kall avstannar processen. Låt ett tjockt lager (minst 1 decimeter) torrt hö eller liknande ligga direkt ovanpå kompostmassan för att isolera. För att få igång en frusen kompost kan man sticka ner en flaska med varmt vatten och på så vis tina den.

Lycka till med din kompostering!