Skip to content
Sök

Problem med träd på kommunens mark

På den här sidan begär du röjning, fällning eller beskärning av träd på kommunens mark. Gör du en felanmälan via den här sidan hamnar ditt ärende rätt på en gång, vilket snabbar på hanteringen och underlättar samordningen av eventuella åtgärder.

Det är parkavdelningen som tillsammans med avdelning teknisk försörjning hanterar inkomna ärenden, och beslutar om eventuella åtgärder. För att åtgärd ska vidtas behöver det finnas giltiga skäl till din begäran!

Ogiltiga skäl

Träd på kommunal mark fälls eller beskärs normalt inte av följande anledningar:

  • trädet skuggar fastighet, skymmer sol eller utsikt
  • nedfallande kottar, barr, löv, bär, kvistar, frukt, honungsdagg eller fågelspillning
  • misstanke om att träd hindrar signal till TV-/mobil-/ datormottagare eller liknande
  • trädet är inte estetiskt tilltalande

Träd på nyttjanderätt

l ditt nyttjanderättsavtal står vad som gäller för trädfällning. Om nyttjanderätten inte medger röjning och fällning av träd ska en felanmälan göras i formuläret på denna sida.

Begär åtgärd av träd på kommunal mark

  • Förklara var trädet eller träden står, vilken åtgärd du önskar och varför.
  • Beskriv ditt ärende så noggrannt som möjligt och bifoga en karta.
  • Välj ärendetyp ”Parker, skog och grönområden”.