Skip to content
Sök

Ett Kalix för alla

Kalix Pride 2019. Foto: Linnea Isaksson.
Kalix Pride 2019. Foto: Linnea Isaksson.

Möt dina nya grannar! De flesta som besökt Kalix vittnar om att Kalixborna är väldigt trevliga och hjälpsamma. Oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder ska du känna dig varm välkommen i Kalix kommun.

I Kalix är mångfald och jämställdhet tillgångar för att bli en ännu mer attraktiv
plats. I Kalix ska alla kunna delta i samhällslivet på lika villkor. Därför arbetar vi med jämställdhet, tillgänglighet, värdegrund och normer.

Kalix kommun kan med stolthet konstatera att det finns ett starkt stöd i samhället för mångfald och jämställdhet. Varje år arrangerar exempelvis föreningen "Kalix För Alla" Kalix Pride, med stöd från Kalix kommun. Vi har därtill ett antal föreningar för nyanlända som jobbar för inkludering i samhället.

Mångfald och jämställdhet går därtill som en röd tråd genom Kalix kommuns vision:

"Kalix, den lugna, trygga Sverigedrömmen för alla.
En attraktiv, jämställd och hållbar kommun."

Beskrivning av visionen:

  • Kalix är platsen där drömmar blir verklighet. Här är allt möjligt, och alla får utvecklas utifrån sina förutsättningar.
  • Kalix är lugnt, tryggt och välkomnande, här är det enkelt att leva med närhet till natur, kultur och friluftsliv.
  • Besökare möts av öppna, toleranta och nytänkande människor. Här prioriteras det jämställda livet.
  • Utveckling ska bedrivas på ett hållbart sätt med influenser från hela världen.

Vi följer naturligtvis lagen om minoriteter och minoritetsspråk som innebär skyldigheter för Kalix kommun och rättigheter för dem som tillhör dessa grupper.

Om nationella minoritetsspråk

  • Kommunen ska informera dig som tillhör en nationell minoritet om din rätt att använda ditt minoritetsspråk.

  • Kalix kommun är förvaltningsområde för finska och meänkieli.

  • Kalix kommun är förvaltningsområde för finska och meänkieli.