Skip to content
Sök

Detaljplaner

Detaljplaner finns främst inom sammanhållen bebyggelse. Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument både för fastighetsägare och myndigheter.

Detaljplaner finns främst inom samlad bebyggelse. Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument både för fastighetsägare och myndigheter.

För en fastighetsägare innebär det i princip en rätt till att få bygglov beviljade på sin fastighet i enlighet med de bestämmelserna som gäller inom planområdet.

Kommunen får inte bevilja bygglov för åtgärder som strider mot detaljplanens bestämmelser.

I kartan redovisas områden med detaljplan, där några redovisas med bestämmelserna som gäller för området. De allra flesta detaljplanerna i Kalix redovisas enbart plangränserna. Vill du ta del av planhandlingarna, kontakta planavdelningen och uppge aktbeteckningen för aktuellt område.