Detaljplaner finns främst inom samlad bebyggelse. Detaljplanen är ett rättsligt bindande dokument både för fastighetsägare och myndigheter.

Detaljplaner finns främst inom samlad bebyggelse. Detaljplanen är ett rättsligt bindande dokument både för fastighetsägare och myndigheter.
För en fastighetsägare innebär det i princip en rätt till att få bygglov beviljade på sin fastighet i enlighet med de bestämmelserna som gäller inom planområdet.
Kommunen får inte bevilja bygglov för åtgärder som strider mot detaljplanens bestämmelser.