Skip to content
Sök

Latrintunnor

Latrin måste du lämna i en särskilda godkänd behållare (komposterbara) som går att köpa via den kommunala renhållningsentreprenören (BDX). I priset ingår behandlingsavgift.

Vad ska jag lägga i tunnan?

Latrinbehållaren får endast innehålla sådant som vanligtvis spolas ner i toaletten (urin, avföring, och toalettpapper).

Det här får du inte lägga i tunnan

Det är viktigt att latrinbehållaren inte innehåller plastpåsar eller annat avfall som medför problem vid eller omöjliggör behandling av latrinet. Dambindor, blöjor, plastpåsar eller liknande får du alltså inte lägga i behållaren.

Latrinkärl som innehåller otillåtet material ökar kostnaden för hanteringen, i slutändan leder det till högre taxor.

Var skall tunnan då den är full?

Sommartid hämtas latrintunnor i de flesta båthamnarna där det finns container för annat avfall. Tunnorna ställs då i anslutning till befintlig container i hamnen.
Vintertid lämnas latrintunnor på kommunens återvinningscentral på deponin i kompostcontainer på rampen.

Hämtning av latrin kan även ske efter överenskommelse mellan fastighetsinnehavare och den kommunala renhållningsentreprenören (BDX) vid ordinarie kärltömning.

Tips! Låt innehållet frysa till ordentligt innan transport. Observera att plastsäck INTE skall omsluta latrinkärlet.