Skip to content
Sök

Vedeldning

Felaktig vedeldning i tätorter är ett hälsoproblem. Röken från ofullständig förbränning ställer till problem för personer med luftvägsbesvär och leder till utsläpp av cancerframkallande ämnen.

I det fall en eldning ger upphov till besvär och inte rättas till av ansvarig kan Samhällsbyggnadsnämnden utfärda föreläggande eller förbud för att komma tillrätta med problemet.

Råd för miljövänligare vedeldning

  • Använd alltid torr ved.( Fuktig ved ger lägre förbränningstemperatur och giftiga gaser bildas. Nyhuggen ved innehåller 45-50 procent vatten, torkad ved innehåller cirka 20 procent.)
  • Se till att lufttillförseln är god. Stäng inga spjäll. Se till att friskluftsintaget till pannrummet är öppet.
  • Se till att snabbt få fyr. Temperaturen ska vara hög när veden läggs in.
  • Stäng inte spjället när brasan är tänd. Då uppstår luftunderskott och många miljöskadliga ämnen bildas. Undvik pyrande eld genom att ha full luftgenomströmning hela tiden.
  • Är förbränningen bra bildas bara lite ljusgrå aska i eldstaden. Vit rök betyder god förbränning och mörk dålig förbränning.
  • Elda mot ackumulatortank.
  • En miljötypgodkänd panna med ackumulatortank är mest effektiv ur både miljö- och vedeldningssynpunkt. Ackumulatortanken lagrar överskottsenergin och elden kan brinna med full lufttillförsel under hela brinntiden. Dessutom kräver den mindre passning och eldning.

Vid eldning ska hänsyn tas till miljön samt att eldningen bör ske i enlighet med naturvårdverkets broschyr – Elda rätt, se nedan

För mer information kontakta Bygg- och miljöavdelningen.
Telefon: 0923-650 00
E-post: bygg-ochmiljo@kalix.se

Eldstad

Vid installation av braskamin och dylikt krävs en anmälan enligt Plan- och bygglagen samt att eldstaden ska besiktigas av sotaren eller annan sakkunnig.

Mer om eldstäder finns att läsa på Boverkets hemsida.

För mer information kontakta någon av bygg- och miljöavdelningens byggnadsinspektörer.

För att underlätta situationen för dig som behöver komma i kontakt med en byggnadsinspektör gäller följande:
Telefontid vardagar mellan klockan 10.00-11.30 tele vx 0923-650 00.
Boka tid för att träffa en byggnadsinspektör under telefontid eller 
via e-post bygg-ochmiljo@kalix.se 

Plan- och byggassistenten nås vardagar kontorstid telefon: 0923-650 36
eller via e-post bygg-ochmiljo@kalix.se