Skip to content
Sök

Vattenråd

Kalix älv, foto: Katarina Tano.
Kalix älv, foto: Katarina Tano.

Hur du kan vara med och påverka förvaltningen av vatten i din närhet.

År 2000 beslutades om en ny vattenförvaltning för Europa.

Syfte och mål är att
- alla vatten i EU ska nå god ekologisk och kemisk status till 2015
- inga vatten får försämras
- arbetet ska ske i samverkan med berörda

Hur kan du påverka?
Genom att bidra med den kunskap du har om vattnen nära dig kan du vara med och påverka. Man kan bidra med synpunkter och även vara med och prioritera var åtgärder först ska sättas in. Arbetet sker i vattenråd där olika vattenintressenter ingår. Alla kan bli medlemmar och det kostar ingenting.
I Kalix kommun finns tre olika vattenråd, ett för Kalix och Töre älvar, ett för Sangis och Keräsjoki älvar och ett för Norra Bottenvikens kustvatten.

Mer information om vattenförvaltningen hittar du på vattenmyndigheternas hemsida.

Kalix kommun har två vattenpolitiker som tar emot synpunkter:
Rose-Marie Henriksson och Erik Söderlund