Skip to content
Sök

Tjänster och avgifter för avfall

I Kalix kommun tillämpas miljöstyrande renhållningstaxa. Taxan är indelad i en grundavgift, en tömningsavgift och en rörlig behandlingsavgift.

Du måste alltid betala grundavgiften

Den som beviljas uppehåll från hämtning av hushållsavfall befrias från tömnings- och rörlig behandlingsavgift men måste betala grundavgiften. I grundavgiften betalar du för möjligheten att nyttja återvinningscentralen (ÅVC). Dessutom finansierar grundavgiften planering, information och administration.

Det här ingår i grundavgiften

 • Omhändertagande och transport av hushållens farliga avfall, kyl och frysmöbler, vitvaror, elektronikavfall och grovavfall.
 • Projektering, bygglov och skötsel av återvinningscentralen
 • Information och administration till hushåll och verksamheter
 • Avslutning och täckning, efterbehandling och kontrollprogram för deponier, miljöavgifter, tillståndsansökningar, internhyror, kapitaltjänster med mera.
 • En- och tvåbostadshus, flerbostadshus samt kontor och verksamheter betalar skilda grundavgifter. Avgiften betalas efter den service som ingår i abonnemanget. Grundavgift ska betalas per hushåll/lägenhet eller verksamhet.
 • Informationsåtgärder kring avfallsförebyggande
 • Hantering av grovavfall

Det här ingår i tömningsavgiften

 • Personal- och fordonskostnader samt övriga kostnader vid insamling av hushållsavfall och jämförligt avfall från verksamheter.

Det här ingår i behandlingsavgiften

 • Förvarings-, transport- och omlastningskostnader.
 • Kostnad för omhändertagande och behandling.
 • Kostnad för skötsel och hantering på återvinningscentralen
 • Skatt på deponerat avfall

Abonnemang

Du ska som kund välja ett renhållningsabonnemang. Vilket alternativ du väljer beror på hur du sorterar och hantera ditt avfall och vilken typ av boende abonnemanget avser. I Kalix har vi under lång tid sorterat ut matavfallet som läggs i en biobag och separeras från restavfallet. I alla abonnemang ingår därför ett kärl för restavfall (grön) och ett kärl för matavfall (brun). Du kan inte välja att ta bort något kärl. Förpackningar, tidningar och glasflaskor ska alltid sorteras ut och lämnas på anvisad plats.

Det är alltid fastighetsägaren som står för abonnemanget, så om du hyr din bostad behöver du inte välja.

Uppehåll av tömning

Om du inte ska utnyttja din fastighet under längre tid kan du ansöka om uppehåll av sophämtning. För att bli beviljad uppehåll behöver du vara borta i mer än tre månader. Vid beviljad uppehåll av tömning betalar du inte för tömning eller behandlingsavgift. Däremot betalar du fortfarande grundavgiften.
Använd gärna vår e-tjänst för att ansöka om uppehåll av tömning. 

Fritidshus

Om du har ett fritidshus där du vistas en stor del av året och vill ha ett abonnemang så finns det några alternativ du kan välja mellan. Är det ett permanent boende så gäller samma abonnemang som för en- och tvåbostadshus.

Abonnemang Blå - här ingår tömning under perioden 1 juni - 31 augusti

Abonnemang Vit - här ingår tömning under perioden 1 juni - 30 september

Abonnemang Röd - här ingår tömning under perioden 15 april - 15 oktober

För att se vad som gäller för dig kan du läsa mer i Avfallstaxan.