Skip to content
Sök

Energideklaration

Energideklarationer gör det lättare för dig att se hur mycket energi en byggnad förbrukar, jämfört med andra.

På Boverkets webb kan du söka efter information om energideklarationer. Enligt reglerna ska energiprestandan tydligt anges i annonser när byggnader ska säljas eller hyras ut. Du som spekulant på till exempel en villa eller bostadsrätt eller som är en blivande hyresgäst kan därför på ett enkelt sätt väga in byggnadens energiegenskaper i ditt val.

Vad ska energideklarationen innehålla?

En energideklaration ska innehålla uppgifter om:

  • den mängd energi som behöver användas i en byggnad,
  • att obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet har utförts i byggnaden,
  • huruvida radonmätning har utförts i byggnaden,
  • ett referensvärde så att man kan jämföra och bedöma byggnadens energiprestanda,
  • förslag till lämpliga energieffektiviseringsåtgärder för byggnaden

Mer information om energideklarationer finns att läsa på boverkets hemsida