Skip to content
Sök

Biltvätt

När bilen tvättas på garageuppfart, gata eller väg rinner vattnet oftast ut till en dagvattenbrunn. Det förorenade vattnet rinner sedan vidare till ett vattendrag och når slutligen en sjö eller havet.

I bilvårdsprodukter som till exempel bilschampon, bilvax och avfettningsmedel finns kemikalier (tensider med mera), som kan skada människors hälsa och miljön. Tvättvattnet från biltvätten innehåller förutom föroreningar från bilvårdsprodukter också oljor och giftiga tungmetaller som kan vara skadliga för miljön, exempelvis kadmium, krom, nickel och zink.

Hur ska jag tvätta bilen?

Det är betydligt bättre att tvätta bilen i en ”gör-det-själv-hall” eller en automattvätthall. I dessa anläggningar tas tvättvattnet omhand bättre och vattnet passerar en oljeavskiljare. Vissa tvätthallar har dessutom en reningsanläggning och recirkulation av tvättvatten.

Använd alltid miljöanpassade bilvårdsprodukter som är miljömärkta med till exempel ”Bra miljöval”, ”Svanen” eller ”EU-blomman”. Om du är tvungen att tvätta bilen hemma någon enstaka gång är det bättre att du står på en grusplan eller gräsmatta långt från vattendrag, dagvatten- och dricksvattenbrunnar än på gatan eller garageuppfarten. Fördelen med att stå på gräsmatta eller grusplan är att dessa delvis kan fånga upp föroreningar innan det når vattendrag och dylikt. Använd miljöanpassat avfettningsmedel och bilschampo om du tvättar själv. Detta brukar ofta vara ett krav på tvätthallarna.

Vad säger lagen?

I miljöbalken finns regler om att alla som tänker göra något som kan medföra skada eller orsaka hälso- eller miljöproblem, ska förebygga eller hindra att sådan skada sker. Det finns också bestämmelser om att man ska undvika att använda kemiska produkter som kan befaras medföra skada på hälsa eller miljön om de går att ersätta med mindre skadliga produkter (produktvalsprincipen).