Skip to content
Sök

Skogsförvaltning

Kalix kommun förvaltar cirka 750 hektar produktiv skogsmark.

Inom kommunen finns också stora områden med tätortsnära skogar som brukas på ett annat sätt än den produktiva skogen. Där har närboende möjlighet att kontakta kommunen med synpunkter och önskemål. Skogliga åtgärder i dessa områden sker alltid i samråd med närboende.

Policydokument

Kontaktperson

Bild av Elina Brämsgården

Elina Brämsgården

Mark- och skogsförvaltare

Telefon: 0923-650 63
Mobil: 072-512 78 90