Kalix kommun förvaltar cirka 400 hektar produktiv skogsmark.

Inom kommunen finns också stora områden med tätortsnära skogar som brukas på ett annat sätt än den produktiva skogen. Där har närboende möjlighet att kontakta kommunen med synpunkter och önskemål. Skogliga åtgärder i dessa områden sker alltid i samråd med närboende. 

Mark- och skogsförvaltare

Airi Bomström 
Telefon: 0923-650 63
Mobil: 072-512 78 90
E-post: airi.bomstrom@kalix.se  

Policydokument

Riktlinjer skogsbruket                                                                                                                 Riktlinjer och rutiner olovliga åtgärder