Skip to content
Sök

Djur inom detaljplan

Enligt 2§ Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Kalix kommun får djurhållning av:

  1. nötkreatur, häst, get, får eller svin
  2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  3. orm

inte hållas inom detaljplanelagt område utan särskilt tillstånd av Samhällsbyggnadsnämnden, se nedan för blankett. Ett sådant tillstånd förenas med särskilda villkor.

Besvär av djurhållning

Olika former av djurhållning kan skapa besvär för närboende. En del av dessa störningar regleras av miljöbalken. "Lagen om tillsyn över hund och katt" behandlar bland annat vad som gäller för katt och hundägare i frågan om lösspringande hundar och förorenande katter.

Polismyndigheten har tillsynsansvar enligt lagen om tillsyn av hund och katt.

För mer information kontakta
Bygg- och miljöavdelningen
Tel 0923-650 00
E-post: bygg-ochmiljo@kalix.se