Skip to content
Sök

Automatisk fakturering på ÅVC

Besökare med lätta lastbilar upp till 3,5 ton – som är registrerade på ett organisationsnummer eller personnummer med enskild firma – att debiteras automatiskt vid inpassering till återvinningscentralen. Syftet är att underlätta för dig som företagare.

När du kör in på centralen registreras besöket automatiskt genom att en sensor skannar av registreringsnumret på det företagsregistrerade fordonet, utan datalagring. Fakturor skickas månadsvis ut till fordonens registrerade ägare.

Företag, organisationer och verksamheter är välkomna att lämna sitt avfall på Kalix återvinningscentral. Till skillnad från hushåll, som betalar via avfallstaxan, måste verksamheter betala för sitt besök. Ett besök kostar 300 kronor (exklusive moms) och faktureras varje månad. Har du gjort flera besök får du en en samlingsfaktura. Vid besöket får fordonet inte väga mer än 3,5 ton (lätt lastbil). 

Du är betalningsskyldig oavsett vilket fordon du lämnar ditt avfall med. Besöker du oss med att annat fordon än en lätt lastbil behöver du fortfarande kontakta personalen innan du lämnar ditt avfall. 

Föranmälan görs via e-tjänsten Föranmälan -automatisk fakturering

Om du har lämnat avfall på Kalix återvinningscentral kommer du till en start få en pappersfaktura från Svea Bank. Det här kan du enkelt ändra genom att kontakta Svea Bank. Du kan få fakturan som e-faktura (Peppol) eller via e-post.

Fakturafrågor

Har du frågor gällande din faktura ber vi dig att i första hand höra av dig via de kontaktuppgifter som finns på din faktura.

Informationen som finns på fakturan är:

• registreringsnummer
• tidpunkt som Kalix ÅVC (återvinningscentral) besöktes.

  • Om ett företag, verksamhet eller annan organisation ska lämna debiteringsfritt avfall, göra kostnadsfria besök eller lämna verksam ...

  • Om du har gjort en föranmälan kan du lämna återvinningsbart avfall utan kostnad på Kalix ÅVC (återvinningscentral). Om du också sl ...

Vanliga frågor och svar

Kostnaderna för företagens och verksamheters avfall får inte belasta den avfallstaxa som hushållen betalar. Hushållen betalar rätten att lämna avfall genom avfallstaxan medan företagen inte gör det. Företagen ska istället väga in sitt avfall vid ankomst till återvinningscentralen eller, om det är mindre mängder, anmäla ankomsten till personalen så ett fakturaunderlag kan skrivas.

Det gamla systemet hade stora brister där många företag av olika anledningar inte betalade för det avfall de lämnade på återvinningscentralen.

Genom införa automatisk fakturering vill vi arbeta för en mer rättvis fördelning av de här kostnaderna än vad vi ser idag mellan våra företagskunder. Vi tror också att det nya systemet kommer bidra till minskad köbildning och ökad miljönytta när fler kunder åker med mer avfall färre gånger.

Vid infarten på återvinningscentralen sitter en sensor som läser av registreringsskylten på bilen. Om din bil är en lätt lastbil och registrerat på ett företag eller ägare av enskilt företag registreras besöket med 300 kronor exklusive moms. En faktura skickas månadsvis till det företag/ägare av enskilda företaget som bilen är registrerad på. Om återvinningscentralen besöks av flera olika bilar från samma företag samlas dessa på samma faktura.

Om du kommer med en större mängd avfall i ett tyngre fordon än lätt lastbil måste du väga in avfallet på vågen som vanligt.

Varje besök kostar 300 kronor exklusive moms oavsett mängd då du kommer med en lätt lastbil. Fakturan skickas månadsvis till det företag som bilen är registrerad på. Det avfall som har producentansvar kommer kunna lämnas på återvinningscentralen även efter automatisk debitering införs, förutsatt att du fyllt i en föranmälan inför besöket. Detta gäller inte förpackningar där vi idag tyvärr inte har möjlighet att ta emot avfall från verksamheter.

Som enskild företagare med F-skattsedel ska du betala för att lämna det avfall som uppstår i verksamheten. Faktureringen sker automatiskt när du besöker återvinningscentralen i en bil klassad som lätt lastbil.

Viktigt att tänka på som enskild företagare!
Då företagarens personnummer används istället för organisationsnummer har vi inte möjlighet att avgöra om bilen används privat eller i verksamheten. En faktura kommer därför skickas automatiskt i de fall där en föranmälan om att slänga privat avfall inte gjorts.

Du gör föranmälan via e-tjänsten Föranmälan -automatisk fakturering.

Ja, det går bra. Om bilen är klassad som lätt lastbil och registrerad på ett företag eller ägare av enskild firma behöver du göra en föranmälan innan du besöker återvinningscentralen. Då skickas ingen faktura. Du gör föranmälan via e-tjänsten Föranmälan -automatisk fakturering.

Observera att föranmälan endast ska göras om ditt fordon klassas som lätt lastbil.

Viktigt att tänka på

Det endast är tillåtet att lämna privat avfall om det är detta du uppgett i din föranmälan. Om verksamhetsavfall lämnas vid samma tillfälle debiteras besöket enligt ordinarie pris. 

Gör en föranmälan via e-tjänsten Föranmälan -automatisk fakturering. Besöket faktureras i efterhand på det företag som anges i anmälan.

En föranmälan gäller i en timme efter ankomst till återvinningscentralen. Tänk på att ha bekräftelsen vi skickar ut via e-post nära till hands för att visa personal på plats vid eventuell kontroll.

Kan företag lämna avfall med producentansvar gratis?

Avfall med producentansvar är alltid gratis att lämna på våra återvinningscentraler. För att inte debiteras behöver du göra en föranmälan innan ditt besök.

Viktigt att tänka på

Det är endast tillåtet att lämna det avfall som uppges i föranmälan. Avfall med producentansvar som lämnas tillsammans med övrigt verksamhetsavfall debiteras enligt ordinarie pris.

Avfall med producentansvar:

  • Batterier (små batterier, ej bilbatterier)
  • Lastpallar (Gävle och Sandviken)
  • Elavfall
  • Glöd- och lågenergilampor
  • Lysrör
  • Vitvaror/Kyl och Frys

Observera att elavfall, vitvaror, lysrör, glöd- och lågenergilampor endast får lämnas av företag anslutna till El-Kretsen med ett utfärdat avlämningsintyg. Företag som saknar detta behöver beställa hämtning av sitt farliga avfall.

Vi samarbetar med Svea Bank  som ansvarar för faktureringen. Du hittar deras kontaktuppgifter på fakturan.

 

 

Föranmälan görs via e-tjänsten Föranmälan -automatisk fakturering