Skip to content
Sök

Medling

Medlingsverksamheten i Kalix bedrivs av socialförvaltningen i samarbete med polis, åklagare, brottsofferjour och frivårdsmyndigheten. Du kan be din utredare hos polisen eller din socialsekreterare ta kontakt med oss. Självklart kan du själv, dina föräldrar eller någon annan du har förtroende för ta kontakt med oss.

Vad är medling?

Medling är ett frivilligt möte mellan en person som begått ett brott och den som blivet utsatt för brottet.

Mötet sker på en neutral plats och leds av en opartisk person (medlaren).

Båda parter ges möjlighet att prata om händelsen. Den som begått brottet får chans att ställa till rätta och den som blivit utsatt får berätta om sina upplevelser och vilka konsekvenser det fått. Partnerna får också en möjlighet att prata om hur de ska förhålla sig till varandra i framtiden.

Om det känns jobbigt att komma själv till medlingsmötet kan båda partnerna ha med sig vårdnadshavare eller annan stödperson.

Medling används vid många typer av brott, till exempel egendoms-, vålds och misshandelsbrott. Den erbjuds i ärenden där unga personer under 21 år begått brott.

Varför är medling bra för dig som begått brott ?

Du får en chans att ställa till rätta det du gjort, att be om ursäkt och kanske skriva ett avtal om gottgörelse. Du får möjlighet att förklara din sida av händelsen.

Genom att delta vid medlingen och möta den brotts drabbade visar du mod. När åklagaren meddelats att du deltagit vid medling och eventuellt skrivit avtal om gottgörelse, har du chans till åtalseftergift.

Varför är medling bra för dig som blivit utsatt för brott?

Du får ett ansikte på den som utsatt dig för brottet, och du kanske kan få svar på dina frågor kring händelsen. Att bli utsatt för brott rör upp många känslor till exempel rädsla, otrygghet, hämndkänslor.

Forskning visar att den brottsutsatte mår betydligt bättre efter en medling, det är ett bra sätt att bearbeta händelsen och lämna den bakom sig.

Medling innebär en vinn-vinn situation för båda parter, då båda går stärkta ur mötet.

Kontakt

Jennie Kerttu
Behandlare på öppenvården Freja.
Mobil:070-650 09 83.