Skip to content
Sök

Familjehem

Familjehem tar emot barn i sitt hem på heltid. Barnen bor i familjehemmet så länge som det biologiska hemmet inte har möjlighet att erbjuda barnet trygghet eller säkerhet.

Detta innebär i huvudsak att när situationen i det biologiska hemmet stabiliserats, ska barnet återvända. Det finns barn/ungdomar som kan behöva bo hos en annan familj för en tid på grund av en otrygg/instabil hemsituation. Några av orsakerna kan vara att det individer med missbruk, psykisk-/fysisk ohälsa, eller annan problematik inom familjen som innebär att hemsituationen inte är lämplig för barnet/den unge. Det kan även handla om barn eller ungas egna svårigheter eller beteende som föräldrarna av olika skäl inte klarar av att hantera. 

Ofta är beslutet om att flytta till en annan familj frivilligt för både barnet/den unge och föräldrarna, men det kan också har föregåtts av tvångslagstiftning och beslut fattat av domstol. Många gånger är familjhemsplaceringen en del i en kombination av stödinsatser, då socialtjänsten också parallellt jobbar med hemsituationen.

Är du intresserad av att bli familjehem?

Läs mer under sidan Att bli familjehem eller besök @familjehemkalix på Instagram.

Familjehem i Kalixpodden!

Se det senaste från Instagram

Kontakta oss!

Bild av Mottagning gällande barn och ungdom

Mottagning gällande barn och ungdom

Socialsekreterare

Arbetar med rådgivning, ansökningar och anmälningar barn och unga 0–20 år. Telefontid: Måndag, onsdag, fredag 08.30–12.00, Tisdag, torsdag 13.00–16.00.  

Mobil: 072-246 41 44