Skip to content
Sök

Ungdomstjänst

Ungdomstjänst är en påföljd som unga mellan 15-20 kan dömas till när de begått brott. Ungdomstjänst kan man dömas till för fängelsestraff upp till ett år och/eller alternativ till måttliga och höga bötesstraff. I båda fallen krävs att den unge samtycker och bedöms som lämplig att utföra ungdomstjänst.

Handläggare på Individ- och familjeomsorgen är de som utreder och bedömer ungdomens lämplighet och övriga behov. Behandlare ansvarar för att ungdomstjänsten genomförs.

Omfattning

Ungdomstjänsten består av två delar. Den ena delen är upp till 150 timmar oavlönat arbete inom någon organisation eller verksamhet som kan vara utvecklande och lärorikt för den unges personliga utveckling. Den unge tilldelas en handledare eller mentor som har ansvar för att stödja och vägleda ungdomen på arbetsplatsen.

Den andra delen utgörs av ett påverkansprogram på 10 timmar. Det är samtalsbaserat och utformas på valda delar ur Gunnar Bergströms kriminalitetsprogram beroende på brottets karaktär och den unges livssituation.

Målet med ungdomstjänst är att den unge ska får en ökad förståelse för de individuella och samhälleliga konsekvenser som brott medför. Samt stärka ungdomens förmåga till medkänsla och empati för andra individer i samhället

Vill du ha mer information eller är du intresserad att bli handledare? Tveka inte att kontakta öppenvården Freja.

Bild av Öppenvården Freja

Öppenvården Freja

Behandlare

Arbetar med behandlingsarbete till barn, ungdomar och vuxna i öppna former.  

Telefon: 0923-650 00