Skip to content
Sök

Kontaktfamilj, kontaktperson

Känner du som förälder att ditt barn är i en olämplig miljö eller är isolerad i hemmet kan ni ansöka om en kontaktperson eller kontaktfamilj enligt socialtjänstlagen.

Kontaktperson via socialtjänstlagen

Kontaktpersonens uppdrag kan se olika ut beroende på hur den hjälpsökandes behov ser ut. Kontaktpersonen kan till exempel få i uppdrag att träffa den hjälpsökande en gång i veckan för att gå ut på en promenad, fika eller annan aktivitet, för att försöka hjälpa bryta isolering eller destruktivt beteende.

Kontaktpersonen får ersättning av kommunen genom ett arvode och en omkostnadsersättning. Omkostnadsersättningen ska täcka kontaktpersonens omkostnader för uppdraget, exempelvis bensin, bio, fika och telefonkostnader.

För att ansöka om kontaktperson enligt socialtjänstlagen tar du kontakt med mottagningsgruppen på Individ- och familjeomsorgen. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Är du intresserad att bli kontaktperson?

Läs mer under sidan Att bli kontaktperson.

Kontaktfamilj via socialtjänstlagen

Kontaktfamilj är en familj som tar emot barnet/den unge i sitt hem för korta regelbundna vistelser, det kan till exempel vara att barnet bor hos en familj varannan helg eller bara är hos familjen varannan lördag under dagen. Behovet av hur ofta barnet/den unge ska vara hos kontaktfamiljen kommer att klarläggas i utredningen. Detta betyder att barnet/den unge får stimulans och erbjuds aktiviteter utanför det egna hemmet.

För att ansöka om kontaktfamilj enligt socialtjänstlagen tar du kontakt med mottagningsgruppen på Individ- och familjeomsorgen. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Är du intresserad att bli kontaktfamilj?

Läs mer under sidan Att bli kontaktfamilj.

Kontaktperson via lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer om kontaktperson via LSS.

Bild av Mottagning gällande barn och ungdom

Mottagning gällande barn och ungdom

Socialsekreterare

Arbetar med rådgivning, ansökningar och anmälningar barn och unga 0–20 år. Telefontid: Måndag, onsdag, fredag 08.30–12.00, Tisdag, torsdag 13.00–16.00.  

Mobil: 072-246 41 44