Skip to content
Sök

Utvecklingsplan för besöksnäring

Gräddmanhällan, foto Sven Nordlund
Gräddmanhällan, foto Sven Nordlund

Besöksnäringen är en av de snabbast växande näringarna och här finns stort utrymme för tillväxt i Kalix. Kalix kommun har, i dialog med lokala företagare i branschen, tagit fram en utvecklingsplan för besöksnäring, en plan som ska ligga till grund för att utveckla destinationen Kalix.

Det finns en stor marknad som efterfrågar de upplevelser vår kommun kan erbjuda. Det som lockar är bland annat den arktiska naturen och kulturen med midnattssol och norrsken, en relativt orörd skärgård och varumärket Kalix Löjrom.

Naturbaserad besöksnäring är beroende av att det finns platser med rätt förutsättningar som infrastruktur i form av kommunalt VA, transporter, bredband och tillgång till mark. Det är viktigt för kommunen att förstå näringens behov så de kan hanteras i den kommunala planeringen. Därför är denna plan framtagen med de dubbla perspektiven näringslivsutveckling och samhällsplanering.

Utvecklingsplanen ska ge den kunskap och de verktyg som behövs för att arbeta vidare och växla upp arbetet med att bygga destinationen Kalix. Syftet är också att integrera utvecklingsplanen med kommunens markanvändningsplanering och vara ett underlag för exploatörer, politiker, tjänstepersoner och medborgare. 

Utvecklingsplan för besöksnäring i Kalix kommun antogs av kommunfullmäktige 12 april 2021.